TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI NHIỆM KỲ 2018 -2023

09/03/2018

Tiếp tục chương trình làm việc của Đại hội Đại biểu Công đoàn Văn phòng Quốc hội lần thứ IX, sáng 09/3, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra phiên họp thứ 2 với nhiều nội dung quan trọng được thảo luận và thông qua.

Tại phiên họp thứ 2, đại hội đã tiến hành thảo luận Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2013 -2018, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 – 2023. Bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của Quốc hội và Văn phòng Quốc hội, trong nhiệm kỳ khóa VIII, hoạt động của Công đoàn Văn phòng Quôc hội đã đạt được nhiều  kết quả đáng khích lệ. Công đoàn thường xuyên quan tâm củng cố tổ chức; chủ động, sáng tạo trong xây dựng phong trào; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan; động viên cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên phát huy thành tích đạt được, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan trọng tâm là tham gia, tham mưu phục vụ hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.

Toàn cảnh hội nghị

Trong nhiệm kỳ 2018 -2023, Công đoàn Văn phòng Quốc hội tiếp tục củng cố, kiện toàn, ổn định tổ chức, nâng cao năng lực cán bộ công đoàn; tăng cường tham gia xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và tổ chức công đoàn vững mạnh đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc đánh giá cao và biểu dương hoạt động của Công đoàn Văn phòng Quốc hội trong nhiệm kỳ 2013 -2018. Đồng thời đề nghị công đoàn Văn phòng Quốc hội tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ 2018 -2023. Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, Công đoàn Văn phòng Quốc hội cần vận động công đoàn viên nâng cao chất lượng tham gia, tham mưu, nghiên cứu, phục vụ; tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn; tiếp tục chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động; đổi mới công tác tuyên truyền giao dục chính trị tư tưởng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động vững mạnh toàn diện…

Đại hội đã tiến hành tao tặng cờ thi đua xuất sắc, bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2013 -2018.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển trao Cờ thi đua cho hai tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Quốc hội khóa IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Cũng trong phiên họp sáng nay, Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn khóa IX và công bố Danh sách ban Thường vụ công đoàn Văn phòng Quốc hội gồm 8 đồng chí. Trong đó, đồng chí Phạm Thúy Chinh giữ chức Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội; đồng chí Lò Việt Hà gữi chức Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội; đồng chí Bùi Lê Minh giữ chức Phó Chủ tịch công đoàn Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2018 - 2023./.

Lê Anh - Trọng Quỳnh