PHIÊN HỌP THỨ HAI ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI NHIỆM KỲ 2018- 2023

09/03/2018

Sáng 09/3, tại Nhà Quốc hội, Công đoàn Văn phòng Quốc hội đã tiến hành họp Phiên thứ hai, Đại hội Công đoàn Văn phòng Quốc hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

 

Tham dự Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; lãnh đạo Công đoàn viên chức Việt Nam; Chủ tịch Công đoàn các cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Kiểm toán Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Viêt Nam; Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội qua các thời kỳ và gần 200 đại biểu đại diện cho hơn 2.500 đoàn viên công đoàn Văn phòng Quốc hội.

Phiên họp thứ 2 Đại hội đại biểu Công đoàn Văn phòng Quốc hội lần thứ IX

Đại hội lần thứ IX Công đoàn Văn phòng Quốc hội diễn ra vào thời điểm công chức, viên chức và người lao động cả nước đang nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ V Công đoàn Viên chức Việt Nam và Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được của phong trào cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động nhiệm kỳ qua; đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 – 2023 nhằm tiếp tục đổi mới, xây dựng tổ chức công đoàn, xây dựng Đảng bộ, cơ quan Văn phòng Quốc hội vững mạnh, đóng góp xứng đáng vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, góp phần đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới đất nước, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Trong phiên thứ hai, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả Đại hội phiên thứ nhất; báo cáo tóm tắt tổng kết nghiệm kỳ 2013 - 2018, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023; nghe tham luận của các công đoàn cơ sở; báo cáo kết quả bầu Ban chấp hành khóa IX, kết quả hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành khóa IX, kết quả bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Đóng góp xứng đáng vào sự phát triển của Quốc hội Việt Nam

Với 2.556 đoàn viên, sinh hoạt tại 94 công đoàn các vụ, cục, đơn vị và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn Văn phòng Quốc hội đã có bước phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, có phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, nhiệt tình với công việc, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và đóng góp xứng đáng vào hoạt động của Quốc hội cũng như sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước

Giai đoạn 2013 - 2017 diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng: nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII (2011 - 2016) với những kết quả đổi mới quan trọng, tạo dấu ấn trong lịch sử phát triển của Quốc hội; thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố… đã có tác động to lớn đến hoạt động của công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội, có ý nghĩa định hướng về nội dung và phương pháp hoạt động của công đoàn.

Được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội và Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2013 - 2018 luôn xác định rõ vị trí, chức năng của tổ chức công đoàn, đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, hướng hoạt động về cơ sở; chủ động, sáng tạo trong các phong trào, vừa thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo đoàn viên và người lao động, vừa bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp nhịp nhàng với các tổ chức đoàn thể khác để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Công đoàn Văn phòng Quốc hội lần thứ VIII đã đề ra.

Chủ tịch Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội Phạm Thúy Chinh phát biểu tại Đại hội

Điểm nhấn quan trọng trong nhiệm kỳ 2013 - 2018 là cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn trên từng cương vị công tác đã tích cực tham gia, tham mưu, phục vụ Quốc hội trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đóng góp có hiệu quả vào việc xây dựng chính sách, pháp luật. Trong 5 năm qua, cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn Văn phòng Quốc hội đã tham mưu, phục vụ Quốc hội thông qua Hiến pháp 2013, 83 luật, nghị quyết; Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 5 pháp lệnh; phục vụ Quốc hội tiến hành 9 giám sát chuyên đề, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành 9 giám sát chuyên đề; cùng với đó là phục vụ Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định. Như Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân từng đánh giá, đằng sau mỗi thành công, mỗi dấu ấn của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đều có sự đóng góp trí tuệ, công sức, sự tận tụy, tận tâm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Quốc hội.

Công đoàn đã cụ thể hóa nội dung và tiêu chí các phong trào thi đua yêu nước gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và hoạt động của Công đoàn. Các phong trào thi đua do Công đoàn phát động đều nhận được sự hưởng ứng tích cực của các công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận và đạt kết quả tốt. Qua phong trào thi đua, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, thể hiện sự tận tụy phục vụ không ngừng nghỉ, lặng lẽ vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều tập thể, cá nhân đã được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng, được tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Nét mới trong hoạt động của Công đoàn Văn phòng Quốc hội đó là việc tổ chức định kỳ hoạt động đối thoại với lãnh đạo cơ quan, đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội. Thông qua đối thoại, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã đóng góp ý kiến vào chương trình, kế hoạch công tác của cơ quan và hoạt động công đoàn, góp phần tích cực vào việc giải quyết những tồn tại, kiến nghị của cán bộ, đoàn viên công đoàn về công tác tổ chức - cán bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, nhà ở và chế độ chính sách đặc thù…. từ đó, góp phần ổn định tư tưởng, tạo bầu không khí đoàn kết, thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. 

Hoạt động xã hội, từ thiện cũng là một trong những điểm nổi bật của Công đoàn Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ qua với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, mở rộng tới nhiều đối tượng, mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.

Phát huy tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” trong nhiệm kỳ mới

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá những kết quả và bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp tục tập trung kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực cán bộ công đoàn và chất lượng hoạt động theo hướng vì đoàn viên và người lao động; tăng cường tham gia xây dựng và thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức công đoàn vững mạnh đáp ứng yêu cầu đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 

Để đạt mục tiêu, Công đoàn Văn phòng Quốc hội xác định sẽ tiếp tục vận động đoàn viên công đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đầu tư trí tuệ nghiên cứu, tham mưu tổng hợp, tổ chức phục vụ các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện các chức năng lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Phát huy vai trò đại diện của công đoàn, tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến người lao động như chính sách tiền lương, vấn đề nhà ở, các chế độ bảo hiểm, chế độ tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng. Vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động đã được Quốc hội thông qua như Bộ luật Lao động (sửa đổi), Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn… và các văn bản hướng dẫn thi hành các đạo luật này.

Các đại biểu tham dự Đại hội 

Cùng với đó, Công đoàn cũng sẽ tiếp tục chủ động tham gia, phối hợp với chính quyền tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ sở và đối thoại tại nơi làm việc ngày càng hiệu quả thiết thực; tham gia cùng Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội thúc đẩy việc cải thiện đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; phát huy vai trò của Công đoàn trong việc tham gia xây dựng và thực hiện các quy chế nội bộ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng Quốc hội. 

Với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Đại hội lần thứ IX Công đoàn Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2018-2023 kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lao động, đoàn viên công đoàn nỗ lực phấn đấu, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IX Công đoàn Văn phòng Quốc hội; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, góp phần xứng đáng vào sự phát triển của Quốc hội Việt Nam./.

Bảo Yến