ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN VĂN PHÒNG QUỐC HỘI LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2018 - 2023

08/03/2018

Chiều ngày 08/3 tại Nhà Quốc hội, Công đoàn Văn phòng Quốc hội tổ chức phiên họp thứ nhất Đại hội Đại biểu Công đoàn Văn phòng Quốc hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tham dự đại hội có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ; Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban tổ chức Công đoàn Viên chức Việt Nam Phạm Văn Quân và gần 200 đại biểu đại diện cho hơn 2.500 đoàn viên công đoàn Văn phòng Quốc hội.

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Công đoàn Văn phòng Quốc hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Tại phiên họp thứ I, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu. Đại hội nhất trí bầu Đoàn Chủ tịch gồm 5 đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội khóa VIII Phạm Thúy Chinh; Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội khóa VIII Bùi Lê Minh; Phó Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội khóa VIII Trần Thị Lan; Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Lò Việt Hà. Đại hội cũng nhất trí thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội và Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu.

Đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội và Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu

Đại hội đã nghe báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Quốc hội khóa VIII, nhiệm kỳ 2013-2018; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Quốc hội Phạm Thúy Chinh

trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Công đoàn khóa VIII, nhiệm kỳ 2013-2018

Với mục tiêu phát huy tinh thần lao động sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là phục vụ các hoạt động của Quốc hội với chất lượng và hiệu quả cao. nhất, trong nhiệm kỳ khóa VIII, hoạt động của Công đoàn Văn phòng Quốc hội đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tập trung chỉ đạo các công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận quan tâm đến việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động như chế độ nâng lương; bổ nhiệm; thai sản.

Về công tác nhân sự, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Quốc hội khóa IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023 gồm 27 đồng chí. Đại hội cũng nhất trí bầu đại biểu đi dự Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam gồm 5 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết: Đồng chí Phạm Trọng Cường; đồng chí Lò Thị Việt Hà; đồng chí Bùi Lê Minh; đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn; đồng chí Lê Minh Tú.

Đại biểu tham dự Đại hội

Cũng trong chiều 08/3, các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Văn phòng Quốc hội đã trình bày báo cáo tham luận nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động và xây dựng công đoàn vững mạnh.

Ngày 09/3, tiếp tục diễn ra phiên họp lần thứ hai, Đại hội Đại biểu Công đoàn Văn phòng Quốc hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với nhiều nội dung quan trọng./.

Lê Anh - Trần Huy