Hội nghị giao ước thi đua năm 2018 cụm Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội khu vực Tây nguyên và duyên hải miền Trung

07/02/2018

Sáng ngày 07/02, tại Khánh Hoà, Cụm Thi đua các Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung tổ chức hội nghị kí kết giao ước thi đua năm 2018.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2018, với chủ đề “Cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng Văn phòng Quốc hội vững vàng chính trị, đoàn kết chặt chẽ, phát huy sáng kiến, tham mưu hiệu quả, giúp việc kịp thời, phục vụ chuyên nghiệp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh khu vực Tây nguyên và Duyên hải miền Trung đề ra nhằm phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Theo đó, trọng tâm trọng điểm được Cụm Thi đua tập trung triển khai như: tích cực thi đua thực hiện các nhệm vụ tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và thực hiện các nhiệm vụ chính trị do Văn phòng Quốc hội giao; thực hiện Nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách pháp luật Nhà nước; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao. Hội nghị cũng đã thông qua nội dung, tiêu chí thi đua, quy chế hoạt động cụm thi đua và dự thảo kế hoạch sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2018.

Đại diện lãnh đạo ký kết Giao ước thi đua 2018

Trần Lâm – Tùng Dương