Thông báo lịch hướng dẫn ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành của một số vụ, đơn vị Văn phòng Quốc hội

11/01/2018

Thực hiện Kế hoạch số 2538/KH- VPQH ngày 21 tháng 8 năm 2017 về thi tuyển công chức của Văn phòng Quốc hội năm 2017, Hội đồng Thi tuyển công chức Văn phòng Quốc hội thông báo lịch hướng dẫn ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành của một số vụ, cục, đơn vị, cụ thể như sau:

 

STT

Đơn vị

Thời gian

Địa điểm

1

 Vụ Kế hoạch- Tài chính

16h45 Thứ 6, 12/01/2018

(sau buổi hướng dẫn ôn tập Tin học và Tiếng Anh)

Hội trường C2, Đại học Bách Khoa Hà Nội

2

 Vụ Các vấn đề xã hội

8h00 Thứ 2, 15/01/2018

Phòng họp 330, Văn phòng Quốc hội, 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

3

 Vụ Công tác đại biểu

- 8h30- 11h30 Thứ 2, 15/01/2018: Hướng dẫn ôn tập đối với vị trí  tham mưu thực hiện chế độ, chính sách đối với đại biểu Quốc hội và cán bộ thuộc diện quản lý của Ủy  ban Thường vụ Quốc hội.

- 14h00- 17h00 Thứ 2, 15/01/2018: Hướng dẫn ôn tập đối với vị trí tham mưu về công tác cán bộ và văn thư lưu trữ.

Phòng 404, Văn phòng Quốc hội, 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

4

 Thư viện Quốc hội

8h30 Thứ 3, 16/01/2018

Phòng đọc Thư viện Quốc hội A2.B1, Nhà Quốc hội, số 2 đường Độc Lập, Ba Đình, HN

5

Vụ Hành chính

 

8h30 Thứ 3, 16/01/2018

Phòng 4.A.9, Nhà Quốc hội, số 2 đường Độc Lập, Ba Đình, HN

6

Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử

14h00- 17h00 Thứ 3, 16/01/2018

Phòng 404, Văn phòng Quốc hội, 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

7

Vụ Công tác Miền Trung và Tây Nguyên

- 8h00 - 11h30 Thứ 3, 16/01/2018: Hướng dẫn ôn tập đối với vị trí chuyên viên.

- 14h00 - 17h30 Thứ 3, 16/01/2018: Hướng dẫn ôn tập đối với vị trí Kế toán.

Hội trường Tầng 1, số 4 đường Trần Quý Cáp, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

8

Vụ Tổ chức- Cán bộ

15h00 Thứ 4, 17/01/2018

Phòng 320, Văn phòng Quốc hội, 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

9

Vụ Tài chính- Ngân sách

8h00 - 11h30 Thứ 3, 23/01/2018

Phòng 4.A.4, Nhà Quốc hội, số 2 đường Độc Lập, Ba Đình, HN

10

 Vụ Tổng hợp

8h00 Thứ 5, 25/01/2018

Phòng B1A1 (Trung tâm báo chí), Tầng hầm B1, Nhà Quốc hội, số 2 đường Độc Lập, Ba Đình, HN

11

 Vụ Lễ tân

9h00 Thứ 5, 25/01/2018

Nhà Quốc hội

(Địa điểm cụ thể đơn vị sẽ thông báo tới các thí sinh)

12

 Vụ Pháp Luật

Dự kiến vào ngày Thứ 5, 25/01/2018

(Thời gian cụ thể đơn vị sẽ thông báo tới các thí sinh)

Nhà Quốc hội

(Địa điểm cụ thể đơn vị sẽ thông báo tới các thí sinh)

13

 Vụ Thông tin

08h00 - 10h45 Thứ 6, 26/01/2018

Phòng 328, Văn phòng Quốc hội, 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

14

 Cục Quản trị

Trong tháng 1/2018

(Thời gian cụ thể đơn vị sẽ thông báo tới các thí sinh)

Phòng 328, Văn phòng Quốc hội, 22 Hùng Vương, Ba Đình, Hà Nội

15

 Vụ Công tác phía Nam

Trong tháng 1/2018

(Thời gian cụ thể đơn vị sẽ thông báo tới các thí sinh)

Hội trường tầng 6, Vụ Công tác phía Nam,   54-56 Nguyễn Văn Trỗi, P.15, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Hội đồng thi tuyển công chức Văn phòng Quốc hội thông báo tới các thí sinh biết để tham dự.

(Lịch hướng dẫn ôn tập môn nghiệp vụ chuyên ngành của các vụ, đơn vị khác sẽ thông báo sau).