Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

05/01/2018

Chiều 5/1, tại Nhà Quốc hội, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tham dự Hội nghị.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Nguyễn Đức Thụ trình bày báo cáo tại Hội nghị                         Ảnh: Đình Nam

Cùng dự Hội nghị có: các Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Uông Chu Lưu, Đỗ Bá Tỵ; Lãnh đạo Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội cùng đông đảo đảng viên thuộc Văn phòng Quốc hội.

Năm 2017 là năm thứ  hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12, thực hiện nghị quyết trung ương 4, 5, 6. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đã phối hợp tốt với Đảng đoàn Quốc hội, với tổ đảng Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban lãnh đạo các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc, tập trung chỉ đạo, động viên cán bộ đảng viên nỗ lực phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, cơ quan, đơn vị. Do đó, Đảng bộ Văn phòng Quốc hội đã phát huy tốt vai trò phối hợp cùng Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo việc tham mưu, phục vụ hoàn thành tốt đẹp kỳ họp thứ 3, thứ 4 của Quốc hội, phục vụ 19 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nhiều hoạt động quan trọng khác của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; Đảng bộ đã tham mưu, phục vụ các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trong việc đón tiếp đoàn Quốc hội các nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc với Quốc hội Việt Nam và các Đoàn của lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội Việt Nam đi thăm và làm việc tại các nước và vùng lãnh thổ, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Nghị viện các nước trên thế giới và khu vực.

Năm 2017 Đảng bộ đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, nắm bắt tư tưởng, kịp thời giải quyết những vướng mắc qua sinh hoạt giao ban cấp ủy, hội nghị đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Thường trực Đảng ủy cơ quan với Công đoàn, Đoàn thanh niên; lãnh đạo việc tổ chức các cuộc làm việc với các đơn vị trực tiếp tham mưu, giúp việc Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cụm Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội; chủ động lựa chọn nội dung, tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Đảng ủy khối; tăng cường sinh hoạt chuyên đề tại Đảng bộ, chi bộ; chăm lo phát triển đảng, giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Công tác tự phê bình và phê bình ngày càng thẳng thắn, mạnh dạn hơn, góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cơ quan, đơn vị. Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tập trung vào Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng, Báo cáo tổng kết của Đảng bộ đã đánh giá toàn diện, khách quan kết quả lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị, đạt kết quả cao, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và các nguyên nhân của tồn tại yếu kém; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ và trọng tâm cho năm tới.

Đảng bộ Văn phòng Quốc hội đã phát huy tốt vai trò phối hợp cùng Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo, chỉ đạo việc tham mưu, phục vụ hoàn thành tốt đẹp kỳ họp thứ 3, thứ 4 của Quốc hội, phục vụ 19 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và nhiều hoạt động quan trọng khác của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; tiếp tục triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013; các nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng đoàn Quốc hội, triển khai thi hành nghiêm túc các luật, nghị quyết của Quốc hội;... Đảng bộ đã tham mưu, phục vụ các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Quốc hội, phục vụ các cơ quan của Quốc hội trong việc thực hiện công tác đối ngoại.

Đảng bộ cũng đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, nắm bắt tư tưởng, kịp thời giải quyết những vướng mắc qua sinh hoạt giao ban cấp ủy, hội nghị đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Thường trực Đảng ủy cơ quan với Công đoàn, Đoàn thanh niên; lãnh đạo việc tổ chức các cuộc làm việc với các đơn vị trực tiếp tham mưu, giúp việc Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cụm Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội; chủ động lựa chọn nội dung, tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; tăng cường sinh hoạt chuyên đề tại Đảng bộ, chi bộ; chăm lo phát triển đảng, giáo dục, bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Công tác tự phê bình và phê bình ngày càng thẳng thắn, mạnh dạn hơn, góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó, chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cơ quan, đơn vị. Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, tập trung vào Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bên cạnh đó, Đảng ủy đã tiếp tục chú trọng công tác lãnh đạo xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ; công tác xây dựng Đảng, đổi mới và chỉ đạo chặt chẽ việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ.

Nhất trí với những tồn tại, hạn chế mà báo cáo đã nêu, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị Đảng bộ cũng cần rút kinh nghiệm về việc lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng có lúc còn chưa kịp thời, chưa chủ động bám sát tình hình thực tế phát sinh; việc học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng có lúc còn chưa nghiêm túc, số lượng đảng viên tham gia học tập chưa đầy đủ; chất lượng, hình thức sinh hoạt cấp ủy, chi bộ có lúc còn hình thức, sinh hoạt chuyên đề còn ít; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng chưa đạt hiệu quả cao; tiến độ giải quyết đơn thư tố cáo đối với đảng viên còn chậm; việc triển khai thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí chưa sát thực…

Về nhiệm vụ trong năm 2018, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội xác định nhiệm vụ cốt lõi, hàng đầu của là "nâng cao chất lượng chi bộ"; tập trung mọi nỗ lực, tạo chuyển biến hơn nữa trong công tác xây dựng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên; kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng trên cơ sở đó đẩy mạnh việc giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, phẩm chất, đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu của người cán bộ, đảng viên; triển khai thực hiện Nghị quyết số 05- NQ/ĐUK ngày 3/5/2017 của Đảng ủy Khối về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao, chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng” đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác thi hành kỷ luật Đảng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc trao tặng khen thưởng tập thể và cá nhân năm 2017 

Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội cũng cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong tình hình mới”, Quy định số 55- QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; tổ chức quán triệt nghiêm túc, thực hiện tốt các kết luận, Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội  đề nghị Đảng ủy phối hợp với Đảng đoàn Quốc hội thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, nhằm từng bước thận trọng chuẩn bị nhân sự đại biểu Quốc hội khóa tới; kiện toàn các cấp ủy trong Đảng bộ; tăng cường tổ chức các hội nghị tập huấn để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp ủy trong Đảng bộ.

Với truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tin tưởng Đảng bộ Văn phòng Quốc hội sẽ phát huy ưu điểm, khắc phục các thiếu sót, khuyết điểm, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan VPQH Nguyễn Đức Thụ trao tặng khen thưởng tập thể và cá nhân năm 2017

Tại hội nghị, Đảng bộ Văn phòng Quốc hội đã tặng bằng khen, giấy khen cho tập thể Đảng bộ, chi bộ và đảng viên đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong năm 2017.

Đặng Mai