Sinh hoạt chuyên đề “Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968”

05/12/2017

Được sự đồng ý của Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, chiều 5/12, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Ban Chấp hành Hội cựu chiến binh phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề “Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968”.

Tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề có: Nguyên Viện trưởng Viện lịch sử đảng, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Phạm Thúy Chinh, Chủ tịch hội cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Mười và các hội viên Hội Cựu chiến binh cơ quan.

Tại buổi sinh hoạt, các đại biểu cũng đã được nghe Nguyên Viện trưởng Viện lịch sử đảng, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Hà chia sẻ về hoàn cảnh, diễn biến, những thắng lợi, hạn chế và ý nghĩa lịch sử của Cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.

Đây là dịp để các đại biểu đã cùng ôn lại những mốc lịch sử đáng nhớ và ý nghĩa lịch sử của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. Cuộc tổng tiến công đã tiêu diệt, tiêu hao một lực lượng quan trọng quân địch, phá hủy nhiều vũ khí, phương tiện chiến tranh, phá vỡ hệ thống phòng thủ đô thị của chúng trên quy mô toàn miền Nam, tạo được bước phát triển đột biến trong cục diện chiến tranh. Đây là sự kiện có ý nghĩa chiến lược, giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ, tạo bước ngoặt quyết định cho cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta đi đến thắng lợi. 

Chủ tịch Hội cựu chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Văn Mười nhấn mạnh, 50 năm đã trôi qua, nhưng ý nghĩa và bài học của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1986 vẫn còn nguyên giá trị. Buổi sinh hoạt chuyên đề hôm nay đã tạo điều kiện cho các hội viên Hội Cựu chiến binh cơ quan có dịp ôn lại những dấu mốc thắng lợi và ý nghĩa của cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1986 trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đặc biệt, khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, ý chí tự lực tự cường, sức sáng tạo của nhân dân trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tin và ảnh: Thu Phương