Ban thư ký Quốc hội làm việc với các Bộ, ngành, cơ quan trung ương về việc cung cấp thông tin cho đại biểu Quốc hội

06/10/2017

Trong 2 ngày 05-06/10, Đoàn công tác của Ban thư ký Quốc hội do Phó Tổng thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh làm trưởng đoàn đã làm việc với các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị ở Trung ương về việc phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ hoạt động của các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội.

Ban thư ký Quốc hội làm việc với Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam

Phó Tổng thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh cho biết, nhu cầu về thông tin, tài liệu tham khảo của đại biểu Quốc hội ngày càng tăng không chỉ trong thời gian diễn ra kỳ họp Quốc hội mà ở cả thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội. Tuy nhiên hoạt động cung cấp thông tin, tài liệu tham khảo hỗ trợ đại biểu Quốc hội vẫn còn mang tính thụ động, phụ thuộc vào nhiều yêu cầu của đại biểu Quốc hội, chất lượng thông tin đôi khi chưa đáp ứng được yêu cầu, còn thiếu những nghiên cứu chuyên sâu hỗ trợ cho đại biểu Quốc hội trong quá trình thảo luận về chính sách, pháp luật.

Trong khi đó, nguồn lực thông tin, tài liệu tham khảo từ các cơ quan tổ chức bên ngoài Văn phòng Quốc hội rất đa dạng, đặc biệt là những báo cáo, công trình nghiên cứu mang tính chuyên sâu, nghiên cứu lý luận và thực tiễn những vấn đề quốc kế dân sinh. Các kết quả nghiên cứu, tài liệu, thông tin này rất có ý nghĩa đối với cơ quan thẩm tra, ban hành chính sách, pháp luật như Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, thời gian qua, các kết quả nghiên cứu, thông tin, tài liệu dạng này tiếp cận đại biểu Quốc hội còn hạn chế do thiếu cơ chế phối hợp, khai thác, cung cấp thông tin giữa Tổng thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội với các cơ quan, tổ chức nói trên. Vì vậy, việc xây dựng kế hoạch, cơ chế phối hợp, khai thác thông tin, tài liệu nghiên cứu phục vụ đại biểu Quốc hội giữa Tổng thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội hội với các cơ quan, tổ chức bên ngoài Văn phòng Quốc hội là rất cần thiết nhằm hỗ trợ hiệu quả hoạt động của Quốc hội, đại biểu Quốc hội trong quá trình hoạch định, thẩm tra và ban hành chính sách, pháp luật.

Trong buổi làm việc với Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam sáng ngày 06/10, Phó Tổng thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh đánh giá Viện Hàn lân khoa học xã hội Việt Nam là một trong những đơn vị nghiên cứu hàng đầu trong nước hiện nay về lý luận, thực tiễn các vấn đề về khoa học xã hội. Do đó, việc kết nối với Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam trong việc phục vụ cung cấp thông tin, tài liệu cho đại biểu Quốc hội là vô cùng cần thiết.

Phó Tổng thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh bày tỏ mong muốn trong thời gian tới Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách nhà nước trong nghiên cứu khoa học, phổ biến rộng rãi các kết quả nghiên cứu đến độc giả, trong đó có đại biểu Quốc hội; đồng thời đẩy mạnh hợp tác với Văn phòng Quốc hội trong việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, lấy ý kiến chuyên gia các nội dung liên quan đến hoạt động của Quốc hội.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam Phạm Văn Đức khẳng định, việc hợp tác cung cấp cấp thông tin, tài liệu là nhu cầu cấp thiết của các hai bên. Quốc hội cần các thông tin số liệu, lập luận, đánh giá về các vấn đề về kinh tế- xã hội. Trong khi đó, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam mong muốn các nghiên cứu của mình được phổ biến rộng rãi, đóng góp cho sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam Phạm Văn Đức cho biết, Viện sẵn sàng cung cấp cho Văn phòng Quốc hội những nghiên cứu đã được xuất bản, các ấn phẩm tạp chí định kỳ của các đơn vị trực thuộc, những tài liệu dịch thuật, các đề tài được nghiệm thu, tiến hành nghiên cứu, đánh giá các vấn đề theo yêu cầu cũng như phối hợp tổ chức hội nghị hội thảo, hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Vấn đề đặt ra là hình thức, phương thức, nội dung hợp tác sẽ được hai bên triển khai như thế nào. Nhằm tăng cường hơn nữa hoạt động hợp tác giữa Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam Phạm Văn Đức đề nghị thời gian tới phía Quốc hội cần chủ động hơn nữa đề xuất các nội dung thông tin, tài liệu cần được cung cấp cũng như cần thiết phải xây dựng biên bản thỏa thuận hợp tác nhằm xác định rõ cơ chế hợp tác giữa hai bên.

Tán thành với đề xuất của Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Phó Tổng thư ký Quốc hội cho biết trong thời gian tới hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên phạm vi rộng hơn. Trên cơ sở kết quả làm việc giữa hai bên, Đoàn công tác sẽ báo cáo Tổng thư ký Quốc hội để có chỉ đạo chung đến các cơ quan đơn vị để sớm triển khai các hoạt động phối hợp, hợp tác cung cấp thông tin, tài liệu đến đại biểu Quốc hội trong đó có việc kí kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội với các cơ quan, đơn vị.

Tin và ảnh: Bảo Yến