Các Vụ, đơn vị tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020

04/10/2017

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và hướng dẫn của Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017- 2020, từ ngày 25/9- 3/10/2017 các Chi bộ: Trung tâm Tin học, Thư viện Quốc hội, Vụ Lễ tân, Vụ Tài chính- Ngân sách, Vụ Tổ chức- Cán bộ đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020.

Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Phó Bí thư thường trực Nguyễn Đức Thụ; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Đỗ Mạnh Hùng đã đến tham dự và chỉ đạo các Đại hội.

Đại hội Chi bộ Trung tâm Tin học

Trong nhiệm kỳ 2015- 2017, Chi bộ Trung tâm Tin học đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, công việc được giao, góp phần vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động chung của đơn vị. Tổ chức sinh hoạt Chi bộ định kỳ với nội dung gắn với các hoạt động chuyên môn của đơn vị; từng bước cải tiến nội dung sinh hoạt chi bộ. Cán bộ, đảng viên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Nêu cao ý thức tự giác, học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu công tác tốt, thực hành tiết kiệm, tinh thần đoàn kết, thống nhất xây dựng đơn vị vững mạnh.

Chi bộ Trung tâm Tin học đã cơ bản hoàn thành được các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017 đề ra, đó là giữ vững và phát huy truyền thống chi bộ trong sạch vững mạnh; hàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; Duy trì sinh hoạt chi bộ đúng quy định; 100% đảng viên trong chi bộ đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đại hội Chi bộ Thư viện Quốc hội

Chi bộ Thư viện Quốc hội đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; luôn đoàn kết, nhất trí cao, nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đề ra. Các cán bộ, đảng viên trong đơn vị có tư tưởng chính trị vững vàng, nghiêm chỉnh thực hiện các chủ trương, chính sách, đường lối của Đảng và Nhà nước. Chi bộ đã thực hiện tốt chế độ sinh hoạt định kỳ hàng tháng, qua đó kịp thời tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng. Do chú trọng lồng ghép các hoạt động chuyên môn vào nhiệm vụ chính trị được giao nên các buổi sinh hoạt của Chi bộ luôn diễn ra trong không khí sôi nổi, dân chủ và thẳng thắn.

Đại hội Chi bộ Vụ Lễ tân

Trong nhiệm kỳ 2015- 2017, Chi bộ Vụ Lễ tân đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, công việc được giao, góp phần việc nâng cao hiệu quả hoạt động chung của đơn vị. Luôn duy trì nề nếp sinh hoạt Chi bộ định kỳ với nội dung, chuyên đề gắn với hoạt động chuyên môn của đơn vị; từng bước cải thiện nội dung để các buổi sinh hoạt Chi bộ hữu ích, phong phú. Tất cả cán bộ, đảng viên đều trung thành và tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Các cán bộ, đảng viên luôn nâng cao ý thức tự giác, học tập, rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu công tác tốt, thực hành tiết kiệm, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Đại hội Chi bộ Vụ Tài chính- Ngân sách 

Chi bộ Vụ Tài chính- Ngân sách đã hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu chính trị mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015- 2017 đặt ra. Chi bộ đã triển khai thực hiện đồng bộ các mặt công tác, tham mưu, phục vụ tốt chương trình hoạt động của Ủy ban Tài chính- Ngân sách, Quốc hội, Ủy ban thường vu Quốc hội. Cụ thể, tích cực tham gia góp ý vào việc xây dựng và ban hành các dự án Luật nói chung của Quốc hội, Ủy ban thường vu Quốc hội và các văn kiện Đảng ủy các cấp; hoàn thành có chất lượng việc thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết được giao chủ trì; chủ động đề xuất nhiều giải pháp nhằm tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đột xuất, được Quốc hội và đại biểu Quốc hội đánh giá cao…

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2017- 2020, Các Chi bộ xác định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường đoàn kết, nhất trí, phát huy dân chủ sáng tạo, tiếp tục xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực và sức chiến đấu và chất lượng đội ngũ cán bộ Đảng viên, tập trung sức hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn; tiếp tục tập trung lãnh đạo, nâng cao hơn nữa năng lực của đơn vị để đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; duy trì và phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên năng động, sáng tạo, làm việc đạt hiệu quả cao.

Đại hội Chi bộ Vụ Tổ chức- Cán bộ                                                                   Ảnh: Bá Khởi

Nhiệm kỳ 2015- 2017, với sự nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên của từng đảng viên, sự lãnh đạo của Ban Chi ủy nên các nhiệm vụ của Chi bộ Vụ Tổ chức- Cán bộ đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Chi bộ luôn duy trì nề nếp sinh hoạt định kỳ với nội dung thiết thực, gắn với các hoạt động chuyên môn của đơn vị; từng bước cải tiến nội dung để các buổi sinh hoạt Chi bộ hữu ích, phong phú.

Các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đều tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; luôn nâng cao ý thức tự giác, học tập, rèn luyện, tu dưỡng, phấn đấu công tác tốt, thực hành tiết kiệm, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất xây dựng cơ quan, đơn vị.

Các Đại hội cũng đã bầu Ban Chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017- 2020 bằng hình thức bỏ phiếu kín và thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020.

Phát biểu tại các Đại hội, Lãnh đạo Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội đánh giá cao những hoạt động của các Chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là sự cố gắng của các đồng chí trong Chi ủy trong việc lãnh đạo Đảng viên của Chi bộ thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị cũng như công tác chuyên môn.

Trong nhiệm kỳ tới, Lãnh đạo Đảng ủy cơ quan đề nghị lãnh đạo Chi bộ động viên cán bộ, đảng viên vững vàng về tư tưởng chính trị; nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của đảng viên. Đồng thời, cần tiếp tục chỉ đạo đảng viên học tập và thực hiện tốt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; chú trọng công tác xây dựng và phát triển Đảng, phối hợp tốt với các đơn vị, tổ chức Đảng có liên quan; thực hiện công tác kiểm tra giám sát thường xuyên; tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ trước góp phần thực hiện tốt hơn các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.

+ Trước đó, các Chi bộ : Vụ Dân tộc; Vụ Pháp luật; Vụ Tư pháp; Vụ Đối ngoại; Vụ Các vấn đề xã hội; Vụ Quốc phòng- An ninh; Vụ Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ; Vụ Phục vụ hoạt động giám sát; Vụ Công tác đại biểu; Vụ Hành chính;  Vụ Tổng hợp; Vụ Kế hoạch- Tài chính; Văn phòng Đảng- Đoàn thể... cũng đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017- 2020. 

Cổng TTĐTQH