Vụ Thông tin tổ chức Đại hội Chi bộ điểm nhiệm kỳ 2017- 2020

19/08/2017

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Kế hoạch số 38-KH/ĐU ngày 8/8/2017 của Thường trực Đảng ủy cơ quan về việc tổ chức Đại hội Chi bộ điểm của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, sáng 19/8, tại Trụ sở cơ quan, Chi bộ Vụ Thông tin đã tổ chức Đại hội Chi bộ điểm nhiệm kỳ 2017- 2020. Với 20/21 phiếu bầu đồng ý, đạt tỷ lệ 95,23%, Đại hội đã nhất trí bầu đồng chí Hoàng Minh Hiếu, Vụ trưởng, Bí thư Chi bộ Vụ Thông tin nhiệm kỳ 2015- 2017 giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Vụ Thông tin nhiệm kỳ 2017- 2020.

Đại hội Chi bộ Vụ Thông tin nhiệm kỳ 2017- 2020

Tham dự Đại hội có: Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan Nguyễn Đức Thụ; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Đỗ Mạnh Hùng; đại diện Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội cùng toàn thể 22 Đảng viên Chi bộ Vụ Thông tin.

Thay mặt Chi bộ Vụ Thông tin báo cáo Tổng kết công tác của Chi bộ nhiệm kỳ 2015- 2017 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017- 2020, Ủy viên BCH Đảng bộ cơ quan, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Thông tin Hoàng Minh Hiếu cho biết, trong nhiệm kỳ 2015 - 2017, mặc dù mới được thành lập nhưng Chi bộ Vụ Thông tin đã hoàn thành tốt việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Chi bộ luôn duy trì nề nếp sinh hoạt định kỳ với nội dung thiết thực, gắn với các hoạt động chuyên môn của đơn vị; từng bước cải tiến nội dung để các buổi sinh hoạt Chi bộ hữu ích, phong phú. Tất cả cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đều tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Các cán bộ, đảng viên luôn nâng cao ý thức tự giác, học tập, rèn luyện, tu dưỡng phấn đấu công tác tốt, thực hành tiết kiệm, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất xây dựng cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, Chi bộ đã tham gia học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XII, các Nghị quyết của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2015- 2020 của Đảng bộ Khối; Nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Đảng bộ cơ quan VPQH khóa XIII một cách đầy đủ, nghiêm túc.

Việc thực hiện công tác thông tin, báo chí ngày càng đi vào ổn định, theo hướng chuyên nghiệp, kịp thời cung cấp thông tin tới các cơ quan thông tấn, báo chí để thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của Quốc hội tới các cử tri. Tổ chức tốt công tác báo chí phục vụ các sự kiện lớn của Quốc hội từ tháng 5 năm 2015 đến nay như: kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên; 40 năm ngày Tổng tuyển cử thống nhất đất nước; 70 năm ngày ban hành Hiến pháp đầu tiên; 70 năm ngày Truyền thống Văn phòng Quốc hội; tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021.

Công tác giáo dục- tuyên truyền đã từng bước đưa hoạt động tham quan Nhà Quốc hội vào vận hành ổn định. Việc phối hợp giữa các đơn vị trong Vụ và với các đơn vị hữu quan được thực hiện tốt. Tính từ tháng 3/2015 cho đến nay trung bình mỗi tháng có khoảng 46 đoàn khách và khoảng 2.400 lượt khách tham quan. Công tác lịch sử- bảo tàng tiếp tục được đẩy mạnh thông qua việc đưa vào vận hành và tổ chức đón tiếp khách tham quan Phòng truyền thống của Quốc hội; từng bước tiếp nhận và vận hành Khu trưng bày di tích, di vật dưới tầng hầm Nhà Quốc hội; tổ chức 3 cuộc triển lãm chuyên đề thành hoạt động thường xuyên để phục vụ các kỳ họp Quốc hội, được các đại biểu Quốc hội đánh giá cao; tổ chức biên soạn nhiều ấn phẩm về lịch sử Quốc hội như sách ảnh kỷ niệm 70 năm Quốc hội Việt Nam; tái bản bộ sách Lịch sử Quốc hội; và đang được Thường trực Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội giao tổ chức nghiên cứu, biên soạn cuốn sách về Lịch sử Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Thông tin Hoàng Minh Hiếu trình bày Báo cáo tại Đại hội

Công tác quản lý, vận hành Cổng thông tin điện tử Quốc hội cũng được triển khai tốt mặc dù còn nhiều điều kiện khó khăn về nguồn lực và con người, với những kết quả nổi bật như: đăng tải một cách đầy đủ, chính thức các thông tin về hoạt động của Quốc hội; cập nhật đầy đủ các cơ sở dữ liệu về văn kiện, hình và ảnh; sáng kiến tổ chức một số dịch vụ trên Cổng để phục vụ hoạt động của Quốc hội như tổ chức truyền hình trực tuyến nội bộ các phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội; dịch vụ video theo yêu cầu; cung cấp ảnh cho các cơ quan báo chí; phối hợp với Trung tâm Tin học và các đơn vị hữu quan trong việc rà soát bảo mật và xây dựng các phương án bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; tham gia xây dựng Đề án Quốc hội điện tử. Bên cạnh các công tác trên, các công tác về hợp tác quốc tế, tổ chức cán bộ, xây dựng, củng cố tổ chức đảng và phát triển đảng viên, dân vận và tuyên giáo, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng cũng được Chi bộ tích cực triển khai và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Tuy nhiên, Báo cáo Tổng kết công tác cũng chỉ ra rõ một số hạn chế, thiếu sót như: trong nhiệm kỳ vừa qua, có những kỳ sinh hoạt Chi bộ có nội dung chưa phong phú, thiết thực; chưa tổ chức được nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề. Trung bình số lượng các cuộc họp chuyên đề mới đạt 1,5 chuyên đề/1 năm. Hình thức sinh hoạt chi bộ còn chưa phong phú, đa dạng. Các đảng viên trẻ trong chi bộ còn ngại phát biểu trong các cuộc họp chi bộ theo định kỳ hàng tháng. Công tác lãnh đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong một số trường hợp còn chưa quyết liệt, dẫn đến việc thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn còn chậm, kết quả chưa đạt như mong muốn. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên của Chi bộ còn chưa thật sâu sắc, một số ít đảng viên đôi lúc còn chưa thật sự gương mẫu, nhất là trong việc bảo đảm giờ giấc làm việc; chưa thực sự chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017- 2020, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo và chủ động, Chi bộ sẽ tích cực để phấn đấu đưa Vụ Thông tin trở thành đơn vị vững mạnh, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ là cầu nối thông tin giữa Quốc hội với công chúng, giữa công chúng với Quốc hội, góp phần nâng cao hình ảnh của Quốc hội. Cụ thể, phấn đấu 100% đảng viên tham gia học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khoá XII; Nghị quyết của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương; của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội; giữ vững và phát huy truyền thống Chi bộ trong sạch, vững mạnh; 100% đảng viên trong Chi bộ đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có ít nhất 15% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp được ít nhất 02 đảng viên mới trong toàn nhiệm kỳ, 100% đảng viên dự bị được chuyển đảng chính thức; mỗi năm Chi bộ tổ chức sinh hoạt ít nhất là 3 chuyên đề thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của Vụ; trong mỗi cuộc sinh hoạt chi bộ, số ý kiến phát biểu của các đảng viên trẻ phải chiếm ít nhất từ 30% trở lên.

Các đại biểu tiến hành bầu Chi ủy Chi bộ Vụ Thông tin nhiệm kỳ 2017- 2020

Đồng thời, Chi bộ sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Vụ Thông tin gồm: hoàn thành việc xây dựng các quy chế làm việc phục vụ việc thực hiện nhiệm vụ của Vụ Thông tin; cung cấp thông tin báo chí bảo đảm 100% kịp thời, chính xác; bảo đảm tiếp đón khách tham quan với số lượt khách tham quan tăng gần 50% (khoảng 3.600 lượt khách tham quan mỗi tháng); nghiên cứu, tham mưu tổ chức thường xuyên hoạt động giáo dục trải nghiệm về Quốc hội cho thế hệ trẻ; nghiên cứu, tham mưu tổ chức triển khai có hiệu quả việc cung cấp thông tin theo quy định của Luật tiếp cận thông tin; đưa vào vận hành và khai thác có hiệu quả Khu trưng bày di tích, di vật dưới lòng đất Nhà Quốc hội; tổ chức 2 triển lãm chuyên đề mỗi năm vào các kỳ họp Quốc hội.

Tiếp đó, Đại hội đã nghe đồng chí Hoàng Lan Nhung, Phó bí thư chi bộ, thay mặt Ban Chi ủy trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban chi Ủy nhiệm kỳ 2015- 2017 và thảo luận về các Báo cáo; tiến hành bầu Chi ủy Chi bộ Vụ Thông tin nhiệm kỳ 2017- 2020.

Với 20/21 phiếu bầu đồng ý (đạt tỷ lệ 95,23%), Đại hội đã nhất trí bầu Chi ủy Chi bộ Vụ Thông tin nhiệm kỳ 2017- 2020 gồm 3 đồng chí: 1. Đồng chí Hoàng Minh Hiếu, Vụ trưởng, Bí thư Chi bộ Vụ Thông tin nhiệm kỳ 2015- 2017; 2. Đồng chí Hoàng Thị Lan Nhung, Phó Vụ trưởng, Phó bí thư Chi bộ Vụ Thông tin nhiệm kỳ 2015- 2017; 3. Đồng chí Trần Liên Diệp, Trưởng Phòng Lịch sử- Bảo tàng, Chi ủy viên Chi bộ Vụ Thông tin nhiệm kỳ 2015- 2017.

Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Vụ Thông tin nhiệm kỳ 2017- 2020

Đại hội cũng nhất trí bầu đồng chí Hoàng Minh Hiếu, Vụ trưởng, Bí thư Chi bộ Vụ Thông tin nhiệm kỳ 2015- 2017 giữ chức vụ Bí thư Chi bộ Vụ Thông tin nhiệm kỳ 2017- 2020 (với 20/21 phiếu bầu đồng ý, đạt tỷ lệ 95,23%); bầu đồng chí Hoàng Thị Lan Nhung, Phó Vụ trưởng, Phó bí thư Chi bộ Vụ Thông tin nhiệm kỳ 2015- 2017 giữ chức vụ Phó bí thư Chi bộ Vụ Thông tin nhiệm kỳ 2017- 2020 (với 19/21 phiếu bầu đồng ý, đạt tỷ lệ 90,47%); bầu đồng chí Trần Liên Diệp, Trưởng Phòng Lịch sử- Bảo tàng, Chi ủy viên Chi bộ Vụ Thông tin nhiệm kỳ 2015- 2017 giữ chức vụ Chi ủy viên Chi bộ Vụ Thông tin nhiệm kỳ 2017- 2020 (với 20/21 phiếu bầu đồng ý, đạt tỷ lệ 95,23%).

Tới dự và phát biểu tại Đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, Bí thư Đảng ủy, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc ghi nhận và biểu dương những thành tích xuất sắc mà Chi bộ Vụ Thông tin đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua trong công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động về Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội tới cử tri và nhân dân. Đặc biệt, Chi bộ đã xác định rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, thường xuyên về công tác chính trị, tư tưởng, chuyên môn đối với từng đảng viên và quần chúng cũng như hoạt động chung của Chi bộ; làm tốt công tác phát triển Đảng; đã tham mưu tích cực cho Tổng thư ký trong công tác phát ngôn báo chí tại các Kỳ họp của Quốc hội, phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội; đã thông tin tuyên truyền tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946- 6/1/2016), Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) và tổ chức tốt các hoạt động tham quan bảo tàng, phòng truyền thống của Quốc hội...

Bí thư Đảng ủy, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại Đại hội

Đối với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị Chi bộ cần quan tâm làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, nâng cao công tác chính trị, tư tưởng, sức chiến đấu của Chi bộ; phát huy trí tuệ, sáng tạo trong đơn vị; xây dựng một "Chi bộ khỏe mạnh, đoàn kết và thống nhất cao". Bên cạnh đó, Chi bộ cũng cần sớm xây dựng chương trình hành động cụ thể theo từng tháng, từng quý, từng năm nhằm thực hiện tốt những mục tiêu, phương hướng đề ra; tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý báo chí, đưa tin về các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đi vào nề nếp, chuyên nghiệp; tiếp tục nâng cao công tác giáo dục- tuyên truyền, nhất là trong việc tổ chức tham quan bảo tàng, hướng tới việc xây dựng kế hoạch cho phép người dân dự thính tại các Kỳ họp của Quốc hội...

Tin và ảnh: Quang Minh