Đại hội Chi bộ Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường nhiệm kỳ 2017-2020

18/08/2017

Chiều 18/8, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Chi bộ Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 để tổng kết nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2017 và xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2020.

Đến dự Đại hội có Chủ nhiệm Ủy ban, Tổ trưởng Tổ Đảng Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng; Phó Ban tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Lê Giang Nam; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nguyễn Đức Thụ và đại diện các Chi bộ thuộc Văn phòng Quốc hội.

             Đại hội Chi bộ Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường nhiệm kỳ 2017-2020                  Ảnh: Đức Phương

Tại Đại hội, Bí Thư Chi bộ Nguyễn Vinh Hà cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2017, Chi bộ đã tập trung nâng cao vai trò lãnh đạo, phát huy trí tuệ của các đảng viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác xây dựng pháp luật, công tác giám sát của Ủy ban, luôn luôn coi trọng công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao tinh thần tận tụy với công việc, không ngại khó để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, tiết kiệm thời gian và kinh phí.

Cán bộ đảng viên của Chi bộ đã nỗ lực, không ngừng phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, liên tục trong các năm 2014, 2015 và 2016 có 100% đảng viên của Chi bộ đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều đồng chí được Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Văn phòng Quốc hội biểu dương, tặng bằng khen. Chi bộ liên tục là cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh trong cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

Các đảng viên của Chi bộ đã được thực hiện đúng quy định của điều lệ Đảng, các chỉ thị của cấp trên và Nghị quyết của chi bộ; duy trì thường xuyên sinh hoạt Chi bộ; coi trọng chất lượng sinh hoạt, từng bước đổi mới nội dung sinh hoạt Chi bộ để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác; chăm lo công tác phát triển Đảng, giữ gìn sự đoàn kết trong đơn vị; giữ đúng nguyên tắc Đảng, thảo luận dân chủ, đảm bảo đảng viên phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình.

Bên cạnh những ưu điểm nói trên, Chi bộ cũng còn một số hạn chế. Chất lượng sinh hoạt của Chi bộ chưa phong phú, chưa tổ chức được  nhiều các đợt sinh hoạt chuyên đề; trong đấu tranh phê bình và tự phê bình có lúc, có đồng chí còn e dè, nể nang; chưa thật sự mạnh dạn đóng góp ý kiến cho tập thể, đơn vị. Việc nâng cao năng lực, trình độ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong tham mưu, giúp việc đã có sự chuyển biến, nhưng còn chậm.

Nguyên nhân khách quan của những hạn chề này là do công việc của Chi bộ nhiệm kỳ quá nhiều, tập trung chủ yếu cho các nội dung của kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội, nên chưa dành nhiều thời gian cho công việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, chưa tổ chức được nhiều sinh hoạt chuyên đề. Nguyên nhân chủ quan là cấp ủy Chi bộ đôi khi chưa thật sự năng động, tinh thần phê và tự phê chưa cao.

Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Toàn thể cán bộ, đảng viên vững vàng về tư tưởng, lập trường chính trị, xây dựng đơn vị, Chi bộ trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; phấn đấu xây dựng Chi bộ hằng năm là đơn vị cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Về chuyên môn, nâng cao sức chiến đấu của Chi bộ quyết tâm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, trong đó tập trung vào công tác lập pháp, giám sát, bảo đảm đúng chương trình, tiến độ, kế hoạch.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, Chi bộ sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động thẩm tra các dự án luật, nghị quyết; thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; đảm bảo phù hợp với nội dung của Hiến pháp 2013, phù hợp với hệ thống pháp luật trong nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập của đất nước; nâng cao tính khả thi của dự thảo luật. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề; cải tiến cách thức tiến hành để nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát cụ thể; xác định rõ mục đích, nội dung và đối tượng giám sát; có ý kiến đề xuất, kiến nghị thiết thực với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ sau các đợt giám sát; gắn hoạt động giám sát với nội dung thẩm tra các dự án luật, nghị quyết.

Tại Đại hội, các đại biểu tham dự đã nghe Kiểm điểm của tập thể Chi ủy Chi bộ Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhiệm kỳ 2015-2017; tham luận của các đại biểu.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nguyễn Đức Thụ phát biểu tại Đại hội

Nhất trí với những nội dung nêu ra trong Báo cáo của Chi bộ, Tổ trưởng Tổ Đảng Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng nêu rõ, trong thời gian sắp tới, Đảng ta sẽ có nhiều thuận lợi và thách thức; Chi bộ Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường cũng vậy. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng đề nghị toàn bộ Lãnh đạo Chi bộ cũng như các đảng viên không tự mãn với kết quả đạt được mà tiếp tục cố gắng hơn, nhiệt tình hơn, phấn đấu nhiều hơn để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nguyễn Đức Thụ đánh giá cao sự chủ động của Chi ủy trong việc chuẩn bị các văn kiện, tài liệu để tổ chức Đại hội theo đúng kế hoạch đề ra và tuyên dương những thành tích của Chi bộ trong việc thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, tổng hợp trong công tác xây dựng luật.

Nhất trí với các nội dung trình Đại hội trong Báo cáo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nguyễn Đức Thụ đề nghị cần bổ sung một số tiêu chí cụ thể cho nhiệm kỳ 2017-2020, trên cơ sở đó đưa vào Nghị quyết Đại hội khi được Đại hội thông qua.

Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy đề nghị Lãnh đạo Chi bộ cần quan tâm, nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của đảng viên trong Chi bộ; thực hiện tốt việc đoàn kết và nguyên tắc tập trung dân chủ; chú trọng công tác xây dựng Đảng, phát triển Đảng cho thế hệ trẻ. Trong công tác bầu cấp Ủy mới, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nguyễn Đức Thụ đề nghị Chi bộ cần phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ trách nhiệm để sáng suốt lựa chọn ra những đồng chí có năng lực, có đạo đức tốt nhằm tiếp tục lãnh đạo Chi bộ phát triển, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao; tin tưởng Chi bộ sẽ phát huy truyền thống của mình, thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đại hội đã bầu Ban Chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả bầu cử đã được công khai tại Hội nghị. Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 được thông qua với sự nhất trí cao của các đảng viên trong Chi bộ.

Đặng Mai