Tổng thư ký Quốc hội công bố 9 Nghị quyết được Quốc hội khoá XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 3

05/07/2017

Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 80 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa có văn bản số công bố 09 Nghị quyết được Quốc hội khoá XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 3.

Theo đó, Tổng thư ký Quốc hội công bố 09 Nghị quyết gồm:

1. Nghị quyết số 37/2017/QH14 ngày 19/6/2017của Quốc hội Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015;

2. Nghị quyết số 38/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc hội Về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành Dự án thành phần;

3. Nghị quyết số 39/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc hội Phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam- Lào.

4. Nghị quyết số 40/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc hội Phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào.

5. Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội Về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

6. Nghị quyết số 43/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội Về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016- 2020.

7. Nghị quyết số 44/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV.

8. Nghị quyết 45/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội Thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011- 2016”.

9. Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13

Toàn văn các Nghị quyết được đăng tải tại đây.

Cổng TTĐTQH