Tổng thư ký Quốc hội thông báo một số vấn đề liên quan đến thời gian tổ chức Phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội

25/06/2017

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội, ngày 9/6 vừa qua, Tổng thư ký Quốc hội khóa XIV Nguyễn Hạnh Phúc đã ra Thông báo số 850/TTKQH-TH về một số vấn đề liên quan đến thời gian tổ chức Phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Thông báo của Tổng thư ký Quốc hội cho biết, theo quy định tại Điều 6 Nghị quyết số 27/2012/QH13 của Quốc hội và Điều 6 Quy chế làm việc của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Phiên họp thường kỳ của Ủy ban thường vụ Quốc hội được bắt đầu vào khoảng từ ngày 10 đến ngày 15 hàng tháng, trừ trường hợp đặc biệt do Chủ tịch Quốc hội quyết định.

Trong thời gian vừa qua, Ủy ban thường vụ Quốc hội và các cơ quan hữu quan đã cố gắng để tổ chức phiên họp đúng thời gian quy định. Tuy nhiên, vẫn có nhiều phiên họp chưa bảo đảm đúng thời điểm bắt đầu như đã được quy định và thay đổi so với kế hoạch phần nào ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình công tác của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan, đến tiến độ và chất lượng chuẩn bị các nội dung phiên họp, đồng thời dẫn đến một số buổi họp vắng nhiều thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội. Do đó, trong thời gian tới, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ kiên quyết thực hiện đúng quy định về thời điểm bắt đầu phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Đồng thời, để bảo đảm hơn nữa tính ổn định của phiên họp thường kỳ, cũng như tạo thuận lợi cho việc tham dự và phục vụ phiên họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thống nhất thời gian tổ chức phiên họp như sau: Phiên họp khai mạc vào ngày 10 hằng tháng (trừ trường hợp trùng ngày nghỉ theo quy định, thời gian diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng hoặc sự kiện phát sinh đột xuất khác) và tiến hành trong khoảng từ ngày 10 đến ngày 20 hằng tháng. Bố trí nội dung trải đều các phiên, bảo đảm để mỗi phiên họp không kéo dài quá 7 ngày. Đồng thời, hạn chế tối đa việc điều chỉnh chương trình (nội dung, thời gian) sau khi Chủ tịch Quốc hội quyết định triệu tập phiên họp (chậm nhất 7 ngày trước ngày bắt đầu phiên họp), tránh tình trạng đến sát ngày khai mạc hoặc trong thời gian tiến hành phiên họp mới đề nghị điều chỉnh chương trình như thời gian vừa qua.

Theo đó, Ủy ban thường vụ Quốc hội thống nhất lịch họp các phiên thường kỳ tiếp theo trong năm 2017 như sau: Phiên họp tháng 7, từ ngày 10- 13/7/2017 (4 ngày). Phiên họp tháng 8, ngày 10, 11/8 và từ 14-18/8/2017 (7 ngày). Phiên họp tháng 9, từ ngày 11-15/9 và ngày 18/9/2017 (6 ngày). Phiên họp tháng 10, từ ngày 10- 12/10/2017 (3 ngày, nếu không trùng với Hội nghị Trung ương 6). Phiên họp tháng 12, từ ngày 11- 14/12/2017 (4 ngày).

Trên tinh thần đó, Tổng thư ký Quốc hội nêu rõ: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội, Lãnh đạo các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi xây dựng, triển khai chương trình công tác cần lưu ý  chương trình các phiên họp để bảo đảm Lãnh đạo Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự đầy đủ các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời, rà soát, cho ý kiến về nội dung các phiên họp tiếp theo trong năm 2017 và gửi ý kiến đến Tổng thư ký Quốc hội trước ngày 15/6/2017 để báo cáo Chủ tịch Quốc hội quyết định và thông báo đến cơ quan, tổ chức hữu quan.

 

Quang Minh