Hội nghị bàn giao công tác quân sự, quốc phòng địa phương Ban chỉ huy quân sự cơ quan Văn phòng Quốc hội

16/05/2017

Sáng 16/5, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Thân Đức Nam chủ trì Hội nghị bàn giao công tác quân sự, quốc phòng địa phương Ban chỉ huy quân sự cơ quan Văn phòng Quốc hội nhằm thống nhất đầu mối quản lý, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng, địa phương từ quận Hoàn Kiếm về quận Ba Đình để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động quân sự, quốc phòng địa phương của cơ quan

Tham dự Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Nguyễn Đức Thụ; đại diện Phòng dân quân tự vệ- Bộ Tham mưu- Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội; Ban chỉ huy quân sự Hoàn Kiếm; Ban chỉ huy quân sự Ba Đình; Ban chỉ huy quân sự cơ sở và cơ quan Văn phòng Quốc hội; Trung đội, Tiểu đội tự vệ cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Ký kết bàn giao tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Ban chỉ huy Quân sự quận Hoàn Kiếm đã bàn giao danh sách Ban chỉ huy và Trung đội tự vệ tại chỗ của cơ quan Văn phòng Quốc hội; các văn bản công tác quân sự, quốc phòng địa phương của cơ quan Văn phòng Quốc hội cho Ban chỉ huy Quân sự quận Ba Đình.

Báo cáo đánh giá tình hình công tác quân sự, quốc phòng địa phương của cơ quan Văn phòng quốc hội cho thấy, trong những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của cơ quan đã đạt được những kết quả quan trọng. Công tác triển khai thực hiện pháp luật về quốc phòng, quân sự; công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, an ninh cho cán bộ công chức; huấn luyện quân sự, giáo dục cho tự vệ; công tác xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động; công tác tổ chức xây dựng lực lượng… đã đi vào vào nề nếp; chất lượng tổng hợp được nâng lên; hoạt động của lực lượng tự vệ có hiệu quả, phù hợp tình hình, đặc điểm của cơ quan và địa bàn, phù hợp với đường lối của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân. Lực lượng tự vệ và dự bị động viên tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong việc giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội của cơ quan, đại bàn và sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc. Có được kết quả trên là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi của Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Thường trực Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; sự hướng dẫn kịp thời của Cơ quan thường trực công tác quốc phòng của Bộ Quốc phòng, Ban chỉ huy Quân sự quận Hoàn Kiếm; sự cố gắng phấn đấu của các đồng chí trong Ban chỉ huy Quân sự và các cán bộ, chiến sĩ tự vệ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tham mưu của Ban chỉ huy Quân sự đối với Đảng ủy và Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội trong việc tổ chức xây dựng khu vực phòng thủ theo quy định của pháp luật còn hạn chế; công tác huấn luyện trung đội tự vệ chất lượng chưa cao, còn chưa đảm bảo đúng thời gian, tiến độ; công tác đăng ký dân quân tự vệ còn triển khai lúng túng.

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện Ban Chỉ huy quân sự quận Hoàn Kiếm bày tỏ đồng tình cao với báo cáo của Ban chỉ huy quân sự Văn phòng Quốc hội; đánh giá Ban chỉ huy quân sự Văn phòng Quốc hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ và vai trò của mình trong thời gian hoạt động tại địa bàn quận Hoàn Kiếm, chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc trong những đợt trực hay công tác về triển khai và thực hiện các kế hoạch được giao. Công tác giáo dục quốc phòng an ninh, công tác tuyển quân, quân nhân dự bị đều được thực hiện chủ động, tích cực, đầy đủ, thể hiện đúng tinh thần cơ quan xây dựng pháp luật, là đơn vị mẫu mực trong công tác, hoạt động.

Trong thời gian tới, khi chuyển về hoạt động tại quận Ba Đình, Ban Chỉ huy quân sự quận Hoàn Kiếm đề nghị Ban chỉ huy quân sự Văn phòng Quốc hội tiếp tục phát huy vai trò của mình, phát huy những kết quả trong quá trình hoạt động ở quận Hoàn Kiếm để cùng Ban chỉ huy quân sự Quận Ba Đình hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Thân Đức Nam phát biểu tại Hội nghị

Tiếp nhận Ban chỉ huy quân sự Văn phòng Quốc hội, đại diện Ban chỉ huy quân sự Quận Ba Đình mong muốn lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và Ban chỉ huy quân sự Văn phòng Quốc hội quan tâm phối hợp thường xuyên đến việc phát triển các lực lượng dân quân tự vệ để giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn, xây dựng lực lượng tự vệ và lực lượng dự bị động viên bảo đảm cả số lượng và chất lượng; quan tâm công tác giáo dục quốc phòng an ninh, tổ chức bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh trong thời gian tới.

Thay mặt cho Ban chỉ huy quân sự Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Thân Đức Nam tiếp thu những ý kiến của các Ban chỉ huy quân sự quận Hoàn Kiếm và Ba Đình; đề nghị các cơ quan quân sự cấp trên quan tâm hơn nữa đến công tác quân sự, quốc phòng địa phương của cơ quan Văn phòng Quốc hội; thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn Ban chỉ huy quân sự cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương sát với yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trong tình hình mới. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Thân Đức Nam khẳng định, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp tục quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cán bộ Ban chỉ huy quân sự học tập, huấn luyện dân quân tự vệ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin và ảnh: Đặng Mai