Tổng thư ký Quốc hội công bố Nghị quyết Quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, UBTVQH, Chủ tịch nước

06/04/2017

Ngày 31/3, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã phát hành văn bản số 543/TTKQH- TT công bố Nghị quyết số 351/2017/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

Nghị quyết 351/2017/UBTVQH14 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 14 tháng 3 năm 2017 tại Phiên họp thứ 8. Nghị quyết gồm 4 chương, 40 điều quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước và văn bản quy phạm pháp luật liên tịch trong đó Ủy ban thường vụ Quốc hội là một chủ thể ban hành.

Nghị quyết 351/2017/UBTVQH14 không quy định thể thức và kỹ thuật trình bày Hiến pháp và văn bản sửa đổi Hiến pháp.

Nghị quyết 351/2017/UBTVQH14 quy định thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 5 năm 2017. Nghị quyết số 1139/2007/UBTVQH11 ngày 03 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế về kỹ thuật trình bày dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Toàn văn Nghị quyết 351/2017/UBTVQH14 tại đây.

Cổng TTĐT Quốc hội

File đính kèm