Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội Lào ký Thỏa thuận hợp tác

06/03/2017

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức nước ta từ ngày 05- 10/3/2017 của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào do Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou dẫn đầu, sáng 6/3, tại phòng Hoa Mai- Nhà Quốc hội, ngay sau Lễ ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội, Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội Lào đã tiến hành ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou.

Theo đó, thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Quốc hội nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã ký ngày 06/3/2017, đồng thời, nhằm góp phần tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam- Lào, phát huy kết quả hợp tác giữa cơ quan giúp việc của Quốc hội hai nước, Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Văn phòng Quốc hội Lào nhất trí thỏa thuận tiếp tục củng cố, tăng cường tình đoàn kết và đẩy mạnh quan hệ hợp tác thông qua các chương trình hợp tác dưới nhiều hình thức để phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội hai nước thực hiện hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được Hiến pháp và pháp luật của mỗi nước quy định.

Thỏa thuận hợp tác nêu rõ: hai bên thực hiện Thỏa thuận hợp tác trên cơ sở cùng có lợi, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, điều ước quốc tế mà các Bên là thành viên, pháp luật trong nước và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên.

Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc và Chủ nhiệm VPQH Lào Suenesavann Vignaket ký Thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ quan

Hàng năm, hai bên tiến hành trao đổi đoàn để nghiên cứu, trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Việc trao đổi đoàn được thực hiện dưới hình thức trao đổi đoàn lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và đoàn cán bộ nghiên cứu của Văn phòng Quốc hội. Thành phần, chương trình, thời gian, nội dung thăm và làm việc của từng đoàn do hai bên thỏa thuận, phù hợp với yêu cầu và hoàn cảnh cụ thể của hai bên…

Hai năm một lần, hai bên luân phiên tổ chức hội thảo, giao lưu công tác với các chuyên đề và hình thức phù hợp để trao đổi kinh nghiệm công tác và giao lưu văn hóa, thể thao; phối hợp chặt chẽ trong việc giúp Đoàn đại biểu Quốc hội mỗi nước hoạt động tại các diễn đàn liên Nghị viện khu vực và quốc tế; thúc đẩy việc trao đổi thông tin, tài liệu nghiên cứu và các ấn phẩm khác liên quan đến hoạt động của Quốc hội mỗi nước; phối hợp và tổ chức phục vụ Quốc hội hai nước trong công tác giám sát việc ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế giữa hai nước. Khi cần thiết, hai bên xem xét việc trao đổi chuyên gia tùy theo điều kiện và công việc cụ thể. Số lượng chuyên gia và thời gian được mời căn cứ theo yêu cầu công việc.

Ngoài ra, trên cơ sở đề nghị của Văn phòng Quốc hội Lào, Văn phòng Quốc hội Việt Nam sẽ báo cáo lãnh đạo Quốc hội Việt Nam xem xét hỗ trợ Văn phòng Quốc hội Lào về các chương trình như: tiếp tục hỗ trợ tăng cường năng lực thông tin nghiên cứu và thông tin công chúng phục vụ Quốc hội Lào; tiếp tục hỗ trợ tăng cường năng lực nhật báo của Quốc hội Lào; tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, tiếng Việt và phối hợp với các cơ quan hữu quan của hai nước tạo điều kiện đào tạo cán bộ quản lý, đào tạo sau đại học cho cán bộ Văn phòng Quốc hội Lào.

Về tổ chức thực hiện, mỗi bên có trách nhiệm báo cáo nội dung Thỏa thuận hợp tác với lãnh đạo Quốc hội nước mình. Các đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội mỗi nước theo chức năng, nhiệm vụ và theo sự phân công của lãnh đạo Văn phòng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thỏa thuận hợp tác. Vụ Đối ngoại Văn phòng Quốc hội Việt Nam và Vụ Song phương Văn phòng Quốc hội Lào là cơ quan đầu mối tổ chức thực hiện và điều hòa, phối hợp các chương trình hợp tác hàng năm theo Thỏa thuận hợp tác. Trong trường hợp có khó khăn, bất đồng trong việc giải thích và thực hiện Thỏa thuận hợp tác này, hai bên sẽ cùng nhau giải quyết một cách thân thiện.

Thỏa thuận hợp tác có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Văn phòng Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào được ký ngày 02 tháng 11 năm 2012.

Quang Minh