Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và Thường trực Ủy ban Kinh tế làm việc với Vụ Kinh tế

17/02/2017

Chiều 17/2, tại Nhà Quốc hội, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và thường trực Ủy ban Kinh tế đã có buổi làm việc với Vụ Kinh tế. Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc và Chủ nhiệm Ủy ban Vũ Hồng Thanh chủ trì buổi làm việc.

Báo cáo về tình hình tổ chức bộ máy và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Vụ Kinh tế, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Kinh tế  Nguyễn Đình Việt cho biết, trong thời gian vừa qua, Vụ đã hoàn thành tốt việc các nhiệm vụ được giao, được Thường trực Ủy ban và lãnh đạo Văn phòng Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao. Cụ thể:

Về tham mưu, phục vụ công tác lập pháp, Vụ Kinh tế đã tham mưu, đề xuất các cuộc làm việc với cơ quan soạn thảo, cơ quan phối hợp thẩm tra và các cơ quan hữu quan để nắm bắt các nội dung dự án ngay từ khâu chuẩn bị soạn thảo cho đến  phục vụ cho trình thẩm tra của Ủy ban; tham mưu giúp Ủy ban tổ chức họp thẩm tra sơ bộ, thẩm tra chính thức, hoàn thiện dự thảo văn bản trình Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và thường trực Ủy ban Kinh tế làm việc với Vụ Kinh tế

Về tham mưu, phục vụ công tác giám sát, Vụ Kinh tế đã chủ động xây dựng kế hoạch các hoạt động của Ủy ban để phục vụ cho việc thẩm tra; tham mưu, giúp Ủy ban chủ trì, phối hợp với Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội tổ chức việc giám sát thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội hàng năm. Nhiều chuyên đề giám sát do Ủy ban Kinh tế chủ trì đạt chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi của cử tri, góp phần hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật như: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Kết quả quá trình hội nhập kinh tế quốc tế từ khi Việt Nam là thành viên Tổ chức thương mại thế giới (WTO);Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp...

Về tham mưu, phục vụ công tác tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, Vụ Kinh tế đã tham mưu, phục vụ Ủy ban chủ trì, phối hợp với Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội thẩm tra, xây dựng dự thảo các Nghị quyết: về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2016-2020 cấp quốc gia

Chia sẻ tâm tư tại buổi làm việc, cán bộ, công chức Vụ Kinh tế cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Văn phòng Quốc hội và thường trực Ủy ban Kinh tế; mong muốn được nhận sự quan tâm nhiều hơn nữa từ lãnh đạo Văn phòng Quốc hội trong việc tạo điều kiện cho các cán bộ, công chức trong Vụ Kinh tế tham gia các khóa học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; xem xét, hỗ trợ kịp thời các nguồn kinh phí hoạt động, có cơ chế quan tâm đến đời sống của cán bộ, công chức trong việc hỗ trợ nhà ở… tạo điều kiện để các cán bộ, công chức Vụ Kinh tế toàn tâm toàn lực phục vụ tốt hơn yêu cầu công việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Vụ Kinh tế trong thời gian qua. Khẳng định, có được kết quả này là do truyền thống đoàn kết, tinh thần sáng tạo, phong cách chuyên nghiệp trong quá trình giải quyết công việc của mỗi thành viên Vụ Kinh tế, hi vọng trong thời gian tới Vụ Kinh tế phát huy tốt truyền thống của mình, phối kết hợp hài hòa với các vụ, đơn vị trong Văn phòng để hoàn thành tốt hơn nữa những nhiệm vụ được giao.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đánh giá Vụ Kinh tế là vụ có trình độ chuyên môn cao. Mặc dù khối lượng công việc đồ sộ, nhân lực còn mỏng nhưng luôn thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ủy ban Kinh tế. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị Vụ Kinh tế tiếp tục phát huy những thành tựu của mình; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Vụ, đơn vị trong Văn phòng Quốc hội để ngày càng nâng cao công tác chuyên môn, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình trong thời gian tới.

Tin và ảnh: Hồ Hương