Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội làm việc với Vụ các vấn đề xã hội

16/02/2017

Ngày 16/2, tại trụ sở cơ quan, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội đã có buổi làm việc với Vụ các vấn đề xã hội. Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh chủ trì buổi làm việc.

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo về tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ thời gian qua của Vụ các vấn đề xã hội, Vụ trưởng Đinh Ngọc Quý cho biết, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (2011- 2016), Vụ đã có nhiều nỗ lực trong công tác tham mưu, phục vụ công tác xây dựng pháp luật giúp Ủy ban Về các vấn đề xã hội trong việc thẩm tra các dự án luật, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết trong lĩnh vực Ủy ban phụ trách. Cụ thể: Vụ đã phục vụ Ủy ban Về các vấn đề xã hội chủ trì thẩm tra, trình Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua 10 luật, 02 pháp lệnh, 03 nghị quyết. Vụ cũng đã tham mưu, giúp Ủy ban Về các vấn đề xã hội thẩm tra lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong hơn 40 dự án luật, pháp lệnh; tham gia thẩm tra, đề nghị, kiến nghị về luật, pháp lệnh dự kiến đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách…

Về công tác tham mưu phục vụ công tác giám sát, khảo sát, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, Vụ các vấn đề xã hội là nòng cốt phục vụ Ủy ban Về các vấn đề xã hội chủ trì giúp Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội thực hiện giám sát tối cao về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2009- 2012", “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo, giai đoạn 2005- 2012” và giám sát của Ủy ban thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng”. Theo đó, Vụ đã tích cực phục vụ Ủy ban tổ chức 48 đoàn giám sát, 42 đoàn khảo sát tại các địa phương để đánh giá tình hình thực hiện một số chính sách, pháp luật thuộc lĩnh vực Ủy ban phụ trách. Tổ chức 08 phiên giải trình về: chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng; chính sách, pháp luật về bảo trợ xã hội; phân bổ nguồn lực và cơ chế điều hành thực hiện chính sách giảm nghèo; chính sách pháp luật về giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2005- 2012; tổ chức, bộ máy ngành y tế; chuyển tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và quản lý Quỹ bảo hiểm y tế; quản lý nhà nước đối với việc cấp chứng chỉ hành nghề và giấy phép hoạt động theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh và chính sách, pháp luật về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện.

Về công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư, Vụ các vấn đề xã hội đã phân công một công chức giữ hàm Phó Vụ trưởng phụ trách công tác đơn thư; đồng thời huy động cán bộ, công chức tham gia vào quá trình tiếp nhận, xử lý đơn thư theo Quy chế đã được Thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội ban hành đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII. Đến nay, công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư của Ủy ban đã đi vào nền nếp, tương đối ổn định, hằng năm chuyển hàng nghìn đơn, thư của công dân đến Ủy ban khác, cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết; đôn đốc, thúc đẩy cơ quan có thẩm quyền giải quyết, hướng dẫn công dân liên hệ tiếp tục giải quyết theo trình tự luật định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Vụ các vấn đề xã hội cũng gặp phải không ít khó khăn, hạn chế trong trong thực hiện nhiệm vụ quyền hạn được giao do khối lượng công việc lớn, đội ngũ công chức mỏng, phải phân tán theo nhiều lĩnh vực chuyên môn, thiếu công chức quản lý, lãnh đạo phụ trách theo từng lĩnh vực gây khó khăn cho hoạt động chỉ đạo, điều hành, phân công nhiệm vụ…

Tại buổi làm việc, các cán bộ, công chức Vụ Về các vấn đề xã hội bày tỏ mong muốn nhận được nhiều sự quan tâm của lãnh đạo Quốc hội, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội như hỗ trợ kịp thời các nguồn kinh phí hoạt động, nâng cấp trang thiết bị vật chất, có cơ chế nhằm khuyến khích, hỗ trợ các cán bộ có thâm niên tại đơn vị…

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh đánh giá cao tinh thần đoàn kết, tích cực, chuyên nghiệp của các thành viên Vụ các vấn đề xã hội. Theo Chủ nhiệm Nguyễn Thúy Anh, trong thời gian qua, Vụ đã và đang thực hiện một khối lượng công việc rất lớn, nhờ có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa thường trực Ủy ban với Vụ, cũng như sự kết hợp hài hòa giữa các vụ, đơn vị trong Văn phòng Quốc hội, Vụ các vấn đề xã hội đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; hy vọng với lực lượng nhân lực được tuyển chọn kỹ càng, truyền thống đoàn kết, Vụ sẽ tiếp tục hoàn thành tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Ủy ban trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đánh giá Vụ các vấn đề xã hội là vụ có trình độ chuyên môn cao, luôn thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ủy ban Về các vấn đề xã hội. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị Vụ các vấn đề xã hội tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng các Vụ, đơn vị trong Văn phòng Quốc hội để ngày càng nâng cao công tác chuyên môn, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình trong thời gian tới.

Hồ Hương