Cục Quản trị tổ chức Hội nghị công chức, triển khai công tác và ký giao ước thi đua năm 2017

15/02/2017

Chiều 15/2, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Cục Quản trị tổ chức Hội nghị công chức, triển khai công tác và ký giao ước thi đua năm 2017. Cục trưởng Cục Quản trị Phạm Thúy Chinh và Phó Cục trưởng Cục Quản trị Phạm Đức Thảo chủ trì hội nghị. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có đại diện thành viên Hội đồng Thi đua- Khen thưởng, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Văn phòng Quốc hội, đại diện Khối thi đua 5, đại diện các Vụ, đơn vị trực thuộc Văn phòng Quốc hội, cùng toàn thể công chức và người lao động của Cục Quản trị.

Trình bày Báo cáo Tổng hợp công tác năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Đảng bộ, Chính quyền và Công đoàn Cục Quản trị, Phó Cục trưởng Cục Quản trị Phạm Đức Thảo cho biết, trong năm 2016, hầu hết cán bộ, đảng viên, công chức của Cục Quản trị đã nỗ lực đoàn kết, tích cực thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về công tác Đảng trong năm qua, Cục Quản trị đã thường xuyên cập nhật, phổ biến chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật, công tác xây dựng Đảng tới các đảng viên; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung quan trọng trong Chương trình hành động. Bên cạnh đó, công tác chính quyền cũng được bám sát thực hiện tốt, bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật, an ninh, an toàn, phương tiện, y tế phục vụ hoạt động của Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội; triển khai tốt các dự án đầu tư mua sắm, quản lý tài sản, gồm: công tác đảm bảo cơ sở kỹ thuật phục vụ các hoạt động thường xuyên; tiếp nhận, quản lý, vận hành Nhà Quốc hội; công tác y tế và chăm sóc sức khỏe; công tác đảm bảo an ninh, an toàn… Ngoài ra, Công đoàn Cục Quản trị cũng đã chủ động tham gia cùng chính quyền quan tâm, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng trong thực hiện các chế độ, chính sách về bổ nhiệm cán bộ, nâng lương, chuyển ngạch, chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hộ lao động…

Dự kiến kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017, Cục Quản trị sẽ tiếp tục triển khai tích cực triển khai việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường giáo dục ý thức lao động, học tập, ý thức trách nhiệm với công việc được giao; tăng cường phối hợp với Chính quyền để chủ động trong việc tham mưu, đề xuất bổ nhiệm cán bộ cấp Cục, cấp Phòng đảm bảo công tác điều hành chỉ đạo; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… Bên cạnh đó, làm tốt công tác quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, tiêu chuẩn tài sản, trang thiết bị được giao; tiếp nhận bàn giao từng phần tiến tới nhận bàn giao toàn bộ Nhà Quốc hội và trụ sở 22 Hùng Vương; bố trí nhân lực đảm bảo vận hành thông suốt hệ thống kỹ thuật; tham mưu ban hành Quy chế quản lý trụ sở; làm tốt công tác sức khỏe định kỳ cho công chức, người lao động… Cùng với đó, xây dựng tiêu chí, điển hình tiêu biểu, phát hiện những cá nhân, tập thể có sáng kiến để biểu dương, khen thưởng kịp thời; phát huy đoàn kết, dân chủ, tham gia các phong trào thi đua của cơ quan…

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản phát biểu tại hội nghị         Ảnh: Thu Phương

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản đánh giá cao những kết quả mà Cục Quản trị đã đạt được trong năm qua. Phó Chủ nhiệm Phạm Đình Toản mong muốn trong thời gian tới, Đảng ủy, Công đoàn và lãnh đạo Cục Quản trị tiếp tục quan tâm phát huy truyền thống tốt đẹp, kế thừa những kinh nghiệm trong thời gian vừa qua; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ phù hợp với chuyên môn, tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, đoàn viên có chất lượng; phát huy sức mạnh tập thể, sự chủ động, sáng tạo, năng lực, sở trường của cán bộ, đảng viên trong quá trình thực thi nhiệm vụ; không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng công tác đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật; an ninh, an toàn, phương tiện, y tế…; triển khai quản lý vận hành, sử dụng có hiệu quả các trụ sở làm việc của Văn phòng Quốc hội, cơ sở vật chất được giao; mua sắm, sử dụng tài sản theo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu. Bên cạnh đó, tạo điều kiện nâng cao trình độ, kỹ năng cho cán bộ, người lao động trong đơn vị; bảo đảm công tác phục vụ ngày càng đi vào nề nếp, chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả… Đặc biệt, quan tâm nhu cầu chính đáng, nguyện vọng thiết thực, đời sống vật chất cũng như tinh thần cho cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị; thực hiện tốt quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng các Vụ, đơn vị hữu quan trong Văn phòng Quốc hội để ngày càng nâng cao công tác chuyên môn, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình trong năm 2017.

Trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản, Cục trưởng Cục Quản trị Phạm Thúy Chinh cho rằng, những ý kiến chỉ đạo này sẽ là cơ sở quan trọng để Cục Quản trị xác định rõ hơn nữa về chức năng, giải pháp cần có để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong năm 2017. Cục trưởng Cục Quản trị Phạm Thúy Chinh mong rằng, trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo văn phòng để Cục Quản trị hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Ngay sau đó, thay mặt lãnh đạo Cục Quản trị, Cục trưởng Cục Quản trị Phạm Thúy Chinh đã phát động và ký giao ước thi đua năm 2017 với các nội dung: công chức và người lao động hăng hái thi đua, đoàn kết dân chủ, đổi mới, sáng tạo trong công tác tham mưu, phục vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội; phương châm hành động an toàn, chu đáo, chất lượng, thiết thực, hiệu quả, đoàn kết, kỷ luật; khẩu hiệu hành động đoàn kết chặt chẽ, quản lý khoa học, phát huy sáng kiến, tham mưu phục vụ hiệu quả, chuyên nghiệp…

Thu Phương