Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội làm việc với Vụ Dân nguyện

13/02/2017

Ngày 13/2, tại trụ sở cơ quan, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội đã có buổi làm việc với Vụ Dân nguyện. Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải chủ trì buổi làm việc.

Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội làm việc với Vụ Dân nguyện                                                         Ảnh: Vân Ngọc

Tham dự Hội nghị có các Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Lãnh đạo Ban Dân nguyện và đại diện các vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội.

Báo cáo về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, lãnh đạo Vụ Dân nguyện cho biết, trong thời gian vừa qua Vụ đã chủ động thực hiện tốt việc giúp Ban Dân nguyện trong việc tiếp công dân; xử lý đơn, thư của công dân và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri. Cụ thể, Vụ Dân nguyện đã chủ động phục vụ Ban Dân nguyện thực hiện tốt việc tiếp công dân thường xuyên và tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII và kỳ họp thứ 1,2 Quốc hội khóa XIV tại trụ sở tiếp công dân Trung ương tại Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, đã trực tiếp tiếp 1.976 lượt người về 1.606 vụ việc; phối hợp với các cơ quan tiếp công dân Trung ương tiếp 8.257 lượt người về 1.757 vụ việc.

Thực hiện nhiệm vụ giúp tổng hợp kiến nghị của cử tri, từ ngày 01/1/2016 đến ngày 10/2/2017, Vụ đã giúp Ban Dân nguyện tiếp nhận 7.136 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII và kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. Sau khi rà soát, phân loại, Ban Dân nguyện đã chuyển kiến nghị của cử tri tới các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đồng thời thường xuyên đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền trong việc giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri.

Vụ Dân nguyện cũng giữ được mối quan hệ chặt chẽ với các Vụ giúp việc Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Ban Công tác đại biểu trong việc tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết kiến nghị của cử tri và phối hợp với các Vụ, đơn vị phục vụ chung để thực hiện tốt công tác chuyên môn.

Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của Vụ Dân nguyện trong năm 2017, Vụ dân nguyện đề nghị  Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội tiếp tục phối hợp cùng Ban Dân nguyện cho chủ trương nghiên cứu kiện toàn bộ máy Thường trực tiếp công dân của Quốc hội và các điều kiện khác để đảm bảo vai trò tiếp công dân của Quốc hội; đồng thời tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh ba nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 của Vụ Dân nguyện bao gồm: phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tiếp công dân, xây dựng quy chế phối hợp trong việc tiếp công dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trên tất cả các lĩnh vực như xử lý đơn thư, tiếp công dân...; đồng thời tăng cường việc giám sát các khiếu nại cụ thể tại các địa phương.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến nhằm nâng cao sự phối hợp giữa Vụ Dân nguyện và Văn phòng Quốc hội, các đại biểu cho rằng Vụ Dân nguyện cần có cơ chế phối hợp cụ thể với các Vụ khác trong Văn phòng đặc biệt về việc thực hiện vấn đề giám sát.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đánh giá cao những kết quả mà Vụ Dân nguyện đã đạt được trong thời gian qua. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị Vụ Dân nguyện cũng như các Vụ trong Văn phòng Quốc hội phối hợp chặt chẽ để hoàn chỉnh công tác chuyên môn, đảm bảo công tác phục vụ; đồng thời nâng cao sự phối hợp giữa lãnh đạo Ban Dân nguyện với lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, giữa Vụ Dân nguyện với các vụ trong Văn phòng Quốc hội.

Vân Ngọc