MỘT SỐ HÌNH ẢNH ỦY BAN TVQH CHO Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT QUẢN LÝ THUẾ (SỬA ĐỔI)

22/02/2019

Ngày 21/02, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi).

SỬA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG PHẢI THỰC SỰ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC NHỮNG VƯỚNG MẮC CỦA LUẬT.

22/02/2019

Sáng ngày 21/02, cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công tại Phiên họp thứ 31, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc sửa đổi Luật phải thực sự giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện đầu tư công mà nguyên nhân do Luật.

CHỦ NHIỆM ỦY BAN TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NGUYỄN ĐỨC HẢI TIẾP PHÓ CHỦ TỊCH NGÂN HÀNG THẾ GIỚI

21/02/2019

Chiều ngày 21/02, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã tiếp Phó Chủ tịch phụ trách Cơ sở hạ tầng của Ngân hàng Thế giới Makhtar Diop nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 19-22/02.

CHỦ TỊCH NHÓM NGHỊ SỸ HỮU NGHỊ VIỆT – PHÁP TIẾP PHÓ CHỦ TỊCH VÙNG TOULOUSE MÉTROPOLE

21/02/2019

Chiều ngày 21/02 tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh – Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt-Pháp, đã tiếp Ngài Jean Claude Dardelet – Phó Chủ tịch Vùng Toulouse Métropole (Cộng hòa Pháp) nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI BẾ MẠC PHIÊN HỌP THỨ 31

21/02/2019

Chiều ngày 21/02, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 31 sau một ngày làm việc tích cực, khẩn trương, hoàn thành các nội dung đề ra.

RÀ SOÁT LẠI CÁC QUY ĐỊNH TẠI MỘT SỐ ĐIỀU LUẬT ĐỂ ĐẢM BẢO RÕ TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN THUẾ, KIỂM TOÁN VÀ THANH TRA

21/02/2019

Thảo luận tại phiên họp thứ 31 về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), một số thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với các quy định liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý thuế.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI NGHE BÁO CÁO KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN NHÂN DÂN VỀ DỰ THẢO LUẬT GIÁO DỤC (SỬA ĐỔI)

21/02/2019

Chiều ngày 21/02, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 31, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe và thảo luận báo cáo của Chính phủ về kết quả lấy ý kiến Nhân dân về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi).

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHAI MẠC PHIÊN HỌP THỨ 31 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

21/02/2019

Sáng ngày 21/2, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành khai mạc Phiên họp thứ 31.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC ĐIỀU CHUYỂN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TẠI HÒA LẠC

21/02/2019

Sáng 21/02, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 31, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước của Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung thảo luận.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG

21/02/2019

Theo chương trình phiên họp thứ 31, sáng ngày 21/02, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.

Các tin đã đưa: