THẨM TRA VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020, DỰ TOÁN NĂM 2021

20/10/2020

Tiếp tục Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV, chiều ngày 20/10/2020, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021; kết quả thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020; dự kiến kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025.

HÌNH ẢNH PHIÊN HỌP TRỰC TUYẾN CỦA QUỐC HỘI CHIỀU 20/10, KỲ HỌP THỨ 10, QUỐC HỘI KHÓA XIV

20/10/2020

Thực hiện chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, chiều ngày 20/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội nghe Báo cáo về hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong năm Chủ tịch AIPA; các Báo cáo kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020...

QUỐC HỘI NGHE BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NSNN NĂM 2020, DỰ TOÁN VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ NSTW NĂM 2021; DỰ KIẾN KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 5 NĂM QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021-2025

20/10/2020

Thực hiện Chương trình Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV, chiều 20/10, Quốc hội nghe Báo cáo kết quả thực hiện NSNN năm 2020, dự toán và phương án phân bổ NSTW năm 2021; kết quả thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020; dự kiến kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung làm việc.

CHỦ NHIỆM ỦY BAN ĐỐI NGOẠI NGUYỄN VĂN GIÀU BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA QUỐC HỘI TRONG NĂM CHỦ TỊCH AIPA

20/10/2020

Thực hiện Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, chiều ngày 20/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo về hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong năm Chủ tịch AIPA.

TẬP TRUNG XEM XÉT, GIẢI QUYẾT, TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ CỬ TRI CÙNG VỚI CHỈ ĐẠO PHỤC HỒI PHÁT TRIỂN KINH TẾ

20/10/2020

Sáng 20/10, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội nghe Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

3.365 Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN CẢ NƯỚC GỬI ĐẾN KỲ HỌP THỨ 10 QUỐC HỘI KHÓA XIV

20/10/2020

Sáng ngày 20/10/2020, tại Phiên Khai mạc kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIV, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

QUỐC HỘI NGHE BÁO CÁO THẨM TRA ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2020 VÀ 5 NĂM 2016-2020; KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KT-XH NĂM 2021; ĐỊNH HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

20/10/2020

Thực hiện Chương trình Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XIV, sáng 20/10, Quốc hội nghe báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và 5 năm 2016-2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; định hướng giai đoạn 2021-2025. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành nội dung làm việc.

BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KINH TẾ-XÃ HỘI DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TRÌNH BÀY TẠI PHIÊN KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 10 QUỐC HỘI KHÓA XIV

20/10/2020

Sáng 20/10, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV. Sau đó, Quốc hội nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020 và 5 năm 2016-2020, dự kiến kế hoạch phát triển KT-XH năm 2021, mục tiêu chủ yếu và một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH giai đoạn 2021-2025.

PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN THỊ KIM NGÂN MẶC NIỆM THIẾU TƯỚNG NGUYỄN VĂN MAN - ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV TỈNH QUẢNG BÌNH

20/10/2020

Sáng ngày 20/10, tại Phiên họp trù bị Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có bài phát biểu chia sẻ những mất mát đau thương do mưa lũ gây ra cho đồng bào, cán bộ, chiến sỹ... khu vực miền Trung. Cổng TTĐTQH trân trọng giới thiệu toàn văn:

MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHIÊN KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 10 QUỐC HỘI KHÓA XIV

20/10/2020

Sáng ngày 20/10, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV. Đây là Kỳ họp quan trọng gần cuối nhiệm kỳ của Quốc hội trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Quốc hội sẽ xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng còn lại trong chương trình công tác của cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Các tin đã đưa: