QUỐC HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT PHÊ CHUẨN DANH SÁCH PHÓ CHỦ TỊCH VÀ MỘT SỐ ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

08/04/2021

Chiều 08/4/2021, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.


Các đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hình thức nhấn nút điện tử. 

Tại phiên họp, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày dự thảo Nghị quyết phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Tiếp theo đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bằng hình thức nhấn nút điện tử.


Kết quả biểu quyết việc Quốc hội thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Kết quả biểu quyết cho thấy, có 444/444 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành với việc thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh (chiếm 92,50%).

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Ngoài ra, Quốc hội thông qua việc phê chuẩn danh sách một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, bao gồm:

- Ông Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội

- Ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

- Ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Trước đó, Quốc hội phê chuẩn đề nghị về danh sách một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh bằng hình thức bỏ phiếu kín./.

Bích Lan-Minh Thành