QUỐC HỘI THÔNG QUA DANH SÁCH BẦU CHỦ NHIỆM MỘT SỐ ỦY BAN CỦA QUỐC HỘI, CHỦ NHIỆM VĂN PHÒNG QUỐC HỘI, TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

07/04/2021

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ngày 07/4, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ nhiệm một số ủy ban của Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành phiên họp.

Tại phiên họp, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Các ông: Vũ Hải Hà, Nguyễn Đắc Vinh, Lê Quang Huy, Bùi Văn Cường (từ trái qua phải)

Tiếp đó, Quốc hội tiến hành bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi, Trưởng Ban kiểm phiếu Nguyễn Thanh Hải công bố kết quả kiểm phiếu. Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang sẽ trình bày các dự thảo Nghị quyết về việc bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước.

Trước đó, vào chiều 06/4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu một số Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh; Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy và Phó Ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh. 4 trong 5 vị trí này tiếp tục được trình để Quốc hội bầu giữ chức Chủ nhiệm một số Uỷ ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội.

Theo đó, ông Nguyễn Đắc Vinh – Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng được đề cử vào vị trí Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa- Giáo dục-Thanh niên-Thiếu niên-Nhi đồng.

Ông Lê Quang Huy – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường được giới thiệu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường.

Ông Vũ Hải Hà – Phó Chủ nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại sẽ được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại.

Ông Bùi Văn Cường - Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk là nhân sự đề cử cho vị trí Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Bên cạnh đó, ông Trần Sỹ Thanh - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội được đề cử để Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Cũng trong sáng 07/04, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Cuối phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội tiến hành thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; một số Ủy viên

Lê Anh - Minh Thành