HÌNH ẢNH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VÀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ CHUYỂN ĐỔI PHƯƠNG THỨC ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI 02 DỰ ÁN THÀNH PHẦN TRÊN TUYẾN BẮC NAM PHÍA ĐÔNG

11/01/2021

Thực hiện Phiên họp thứ 52, chiều ngày 11/01, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua việc chuyển đổi phương thức đầu tư đối với một số dự án thành phần trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 với 100% Ủy viên có mặt tại Phiên họp biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Theo chương trình phiên họp thứ 52, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuyển đổi phương thức đầu tư đối với một số dự án thành phần trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020  và xem xét, thông qua Nghị quyết về chuyển đổi phương thức đầu tư đối với 02 dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông.  Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung phiên họp.

Theo đó, tại Phiên họp, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể báo cáo về việc chuyển đổi phương thức đầu tư đối với một số dự án thành phần trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020; đồng thời Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng nghe Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh báo cáo thẩm tra về việc chuyển đổi phương thức đầu tư đối với một số dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc chuyển đổi phương thức đầu tư đối với một số dự án thành phần trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 với 100% Ủy viên có mặt tại Phiên họp biểu quyết thông qua Nghị quyết.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại phiên họp: 

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nghe báo cáo về việc chuyển đổi phương thức đầu tư đối với một số dự án thành phần trên tuyến Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 và báo cáo thẩm tra về việc chuyển đổi phương thức đầu tư đối với một số dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020

Trình bày Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, để tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn tín dụng, Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đã tổ chức các buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại. Tại các buổi làm việc, Ngân hàng Nhà nước và các ngân hàng thương mại đều nhận thức được trách nhiệm trong việc xem xét, cung cấp tín dụng cho các dự án trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, tuy nhiên việc cung cấp tín dụng phải thực hiện theo cơ chế thương mại và các quy định hiện hành

Trình bày báo cáo thẩm tra tại phiên họp, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, nội dung Chính phủ báo cáo đã được đặt ra và Quốc hội đã giao thẩm quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định trong trường hợp đấu thầu không lựa chọn được nhà đầu tư để bảo đảm tính cấp bách, kịp thời cho dự án

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho phát biểu ý kiến tại phiên họp

Tại Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh: Qua nghe Tờ trình của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Tài chính-Ngân sách, Ủy ban Pháp luật và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với việc chuyển đổi phương thức đầu tư đối với một số dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, việc chuyển đổi từ đầu tư PPP sang đầu tư công, Chính phủ sẽ có trách nhiệm là phải xây dựng phương án thu hồi vốn cho ngân sách Nhà nước và phải báo cáo tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV sau khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Các thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chuyển đổi phương thức đầu tư đối với một số dự án thành phần trên tuyến Bắc Nam phía Đông 

Minh Thành

Các bài viết khác