HÌNH ẢNH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VÀ THÔNG QUA CÁC NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CHI TIẾT HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC BẦU CỬ

11/01/2021

Sáng 11/01, tại Nhà Quốc hội, theo chương trình phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và xem xét, thông qua 02 Nghị quyết hướng dẫn công tác bầu cử.

Theo chương trình phiên họp thứ 52, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và xem xét, thông qua 02 Nghị quyết hướng dẫn công tác bầu cử. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung phiên họp.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét thông qua Nghị quyết quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) trong bầu cử bổ sung; và Nghị quyết hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại phiên họp: 

 Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết liên tịch hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và xem xét, thông qua 02 Nghị quyết hướng dẫn công tác bầu cử.

Trình bày tóm tắt các báo cáo tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo Nghị quyết quy định chi tiết, hướng dẫn công tác bầu cử, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết Căn cứ vào ý kiến kết luận của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Pháp luật và cơ quan soạn thảo đã thống nhất tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết theo hướng: bỏ quy định về điều kiện thời gian sinh sống thường xuyên, liên tục 6 tháng trở lên...

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết thực tiễn tổ chức một hội nghị chung tại Văn phòng Quốc hội để lấy ý kiến về tất cả những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội về cơ bản không có vướng mắc gì lớn. Việc tổ chức chung một hội nghị như vậy có ưu điểm là khâu tổ chức thực hiện sẽ thuận lợi hơn cho cả cơ quan chủ trì và người ứng cử mà vẫn bảo đảm trình tự, thủ tục và yêu cầu về việc triệu tập...

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga phát biểu tại phiên họp.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu tại phiên họp

Toàn cảnh phiên họp

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ, qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều tán thành với các nội dung tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo Nghị quyết quy định hướng dẫn bầu cử do Ủy ban Pháp luật phối hợp với các cơ quan soạn thảo báo cáo.

Đối với quy định tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người ứng cử đang công tác tại các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề nghị của của Ủy ban Pháp luật và cho biết quy định này phù hợp thực tiễn và Luật Bầu cử và bảo đảm giảm bớt thủ tục.

Sau khi thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung và Nghị quyết hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành./.

Minh Hùng

Các bài viết khác