ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ MỨC THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NHIÊN LIỆU BAY

10/12/2020

Chiều 10/12, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 51, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến ngày 31/12/2021.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến ngày 31/12/2021.

Theo Tờ trình của Chính phủ, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để tháo gỡ khó khăn cho ngành hàng không, căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Chính phủ đã nghiên cứu xây dựng dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết ngày 31/12/2021.

Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay như sau:

- Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021: mức thuế là 2.100 đồng/lít (bằng 70% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay theo quy định tại Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 về Biểu thuế bảo vệ môi trường ).

- Từ ngày 01/01/2022 trở đi: mức thuế là 3.000 đồng/lít theo quy định tại Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 về Biểu thuế bảo vệ môi trường .

Trình bày báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội về dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến hết ngày 31/12/2021, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, Ủy ban Tài chính – Ngân sách nhất trí tiếp tục thực hiện chính sách giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021 như Tờ trình của Chính phủ.

Đa số ý kiến trong Ủy ban Tài chính – Ngân sách nhất trí với Tờ trình của Chính phủ, theo đó tiếp tục quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít, thời gian áp dụng kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề nghị chỉ quy định thời gian giảm thuế bảo vệ môi trường  đối với nhiên liệu bay đến hết ngày 30/6/2021. Sau thời gian này, nếu dịch bệnh Covid 19 còn tiếp tục thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thời gian kéo dài việc áp dụng Nghị quyết này trong năm 2021. Đồng thời, đề nghị Chính phủ cần đánh giá tác động đến cân đối thu, chi ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo thẩm tra

Một số ý kiến cho rằng, kinh nghiệm quốc tế tại một số nước đã áp dụng các biện pháp giảm thuế, miễn thuế đối với nhiên liệu bay như Trung Quốc thực hiện miễn thuế nhập khẩu và thuế môi trường đối với nhiên liệu bay; Úc miễn thuế tiêu thụ nhiên liệu hàng không, phí dịch vụ hàng không nội địa và phí an ninh hàng không; Ấn Độ tạm thời dừng hầu hết các loại thuế trong ngành hàng không; Thái Lan giảm 96% thuế môi trường đối với nhiên liệu trong 7 tháng cho các đường bay nội địa...Theo Tờ trình của Chính phủ do tác động của dịch bệnh Covid-19, dự kiến trong năm 2020 các doanh nghiệp vận tải hàng không sụt giảm doanh thu lớn, thua lỗ và mất cân đối thanh toán, đối mặt với nguy cơ phá sản cao. Tác động tới giảm thu ngân sách nhà nước khi thực hiện chính sách điều chỉnh giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay như Tờ trình của Chính phủ là không lớn. Do đó, để tăng mức hỗ trợ của Nhà nước đối với các hãng hàng không, đề nghị cần điều chỉnh giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay từ 30% lên 50% (tương ứng với mức 1.500 đồng/lít) so với mức hiện hành. Mức thuế này vẫn trong khung thuế bảo vệ môi trường được quy định tại Luật Thuế bảo vệ môi trường từ 1.000 - 3.000 đồng/lít hoặc có thể điều chỉnh giảm ở mức cao hơn.

Bên cạnh đó, Ủy ban Tài chính – Ngân sách cũng nhất trí với Tờ trình của Chính phủ về việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến ngày 31/12/2021 

Sau khi nghe trình bày báo cáo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và biểu quyết thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay đến ngày 31/12/2021 với 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành.

Kết luận nội dung, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ, qua xem xét, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí kéo dài thời gian áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít đến hết ngày 31/12/2021. Đến năm 2022, mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay trở lại mức 3.000 đồng/lít theo quy định tại Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội phối hợp với các cơ quan hữu quan chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội trước khi trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành./.

Bảo Yến - Bùi Hùng

Các bài viết khác