HÌNH ẢNH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC CHUẨN BỊ KỲ HỌP THỨ 10 QUỐC HỘI KHÓA XIV

15/10/2020

Sáng 15/10, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 49, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

 

Báo cáo một số vấn đề về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, về dự kiến chương trình kỳ họp, bổ sung các nội dung sau trình Quốc hội gồm phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ  nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; miễn nhiệm nhân sự Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế; Xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận, Dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; Xem xét, thông qua 02 Nghị quyết của Quốc hội về: Tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; Giải quyết vướng mắc liên quan đến đất quốc phòng, an ninh và đánh giá kết quả thực hiện các chính sách của Nhà nước về hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 thể hiện trong Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020.

Báo cáo một số vấn đề về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, về dự kiến chương trình kỳ họp, bổ sung các nội dung sau trình Quốc hội gồm phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ  nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; miễn nhiệm nhân sự Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế; Xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận, Dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; Xem xét, thông qua 02 Nghị quyết của Quốc hội về: Tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; Giải quyết vướng mắc liên quan đến đất quốc phòng, an ninh và đánh giá kết quả thực hiện các chính sách của Nhà nước về hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 thể hiện trong Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại phiên họp:

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.

Báo cáo một số vấn đề về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, về dự kiến chương trình kỳ họp, bổ sung các nội dung sau trình Quốc hội gồm phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ  nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; miễn nhiệm nhân sự Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế; Xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận...

Thảo luận tại phiên họp, đa số ý kiến cơ bản nhất trí với Báo cáo một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV do Tổng Thư ký Quốc hội trình bày; tán thành về dự kiến nội dung, chương trình của Kỳ họp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung việc thảo luận về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vào phiên thảo luận về kinh tế - xã hội để tổng kết, đánh giá hiệu quả việc thực hiện 2 Chương trình này sau 5 năm. Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất lùi dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn để hoàn thiện thêm.

Kết luận nội dung thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với những vấn đề chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV theo báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội; đồng thời đều nghị bố trí thảo luận chung các nội dung về kinh tế - xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia và những vấn đề có liên quan với nhau vào 03 ngày thảo luận được phát thanh và truyền hình trực tiếp.

Sau phiên thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, qua đó nêu rõ, sau 03 ngày làm việc khẩn trương, tập trung trong bối cảnh vừa giải quyết các công việc theo thẩm quyền vừa thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết thúc chương trình phiên họp thứ 49  theo nội dung chương trình đề ra.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị sau phiên họp, các cơ quan hữu quan nắm chắc các kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về từng nội dung để khẩn trương hoàn thiện những dự thảo luật, nghị quyết và các nội dung báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV. Văn phòng Quốc hội chủ động kiểm tra, rà soát về mọi mặt nhất là điều kiện cơ sở vật chất, an ninh, an toàn, bảo đảm phục vụ kỳ họp chu đáo. 

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, thời gian diễn ra phiên họp này cũng là thời điểm liên tiếp xảy ra mưa, bão, lũ trên diện rộng ở các tỉnh miền Trung, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, chính quyền các cấp và người dân tiếp tục theo dõi sát sao các bản tin về dự báo thời tiết và diễn biến của tình hình mưa lũ để có giải pháp ứng phó, khắc phục kịp thời; lưu ý có những hỗ trợ kịp thời đảm bảo đời sống của người dân trong vùng mưa bão./.
 

Minh Hùng