ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ VIỆC CHUẨN BỊ KỲ HỌP THỨ 10 QUỐC HỘI KHÓA XIV

15/10/2020

Sáng 15/10, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 49, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoa XIV.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo một số vấn đề về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Báo cáo một số vấn đề về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, về dự kiến chương trình kỳ họp, bổ sung các nội dung sau trình Quốc hội gồm phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ  nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; miễn nhiệm nhân sự Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế; Xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án hồ chứa nước sông Than, tỉnh Ninh Thuận, Dự án hồ chứa nước Bản Mồng, tỉnh Nghệ An; Xem xét, thông qua 02 Nghị quyết của Quốc hội về: Tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh; Giải quyết vướng mắc liên quan đến đất quốc phòng, an ninh và đánh giá kết quả thực hiện các chính sách của Nhà nước về hỗ trợ người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 thể hiện trong Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020.

Tổng Thư ký Quốc hội cho biết dự kiến tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 19 ngày. Trong đó, đợt 1 là 7 ngày, từ ngày 20 - 27/10; đợt 2 là 12 ngày, từ ngày 2 - 17/11/2020.

Về tình hình chuẩn bị, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, thời gian qua, các cơ quan hữu quan đã chú trọng hơn trong việc nâng cao chất lượng chuẩn bị nội dung kỳ họp nhưng vẫn chưa bảo đảm về tiến độ. Tuy nhiên đến thời điểm này, nhiều nội dung vẫn chưa gửi tài liệu chính thức đến đại biểu Quốc hội. Do đó, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo các cơ quan hữu quan khẩn trương hoàn thiện việc chuẩn bị các nội dung, nhất là các nội dung mới bổ sung để kịp gửi tài liệu đến đại biểu Quốc hội.

Văn phòng Quốc hội đã tăng cường chỉ đạo, tích cực phối hợp với các cơ quan hữu quan tiến hành công tác chuẩn bị về mọi mặt phục vụ kỳ họp, trong đó đã nâng cấp các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin để bảo đảm hệ thống hội nghị truyền hình, hệ thống mạng wifi nội bộ, phần mềm ứng dụng trên iPad... hoạt động ổn định, thông suốt, bảo đảm an ninh, an toàn mạng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoa XIV

Thảo luận tại phiên họp, đa số ý kiến cơ bản nhất trí với Báo cáo một số vấn đề về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV do Tổng Thư ký Quốc hội trình bày; tán thành về dự kiến nội dung, chương trình của Kỳ họp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị bổ sung việc thảo luận về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vào phiên thảo luận về kinh tế - xã hội để tổng kết, đánh giá hiệu quả việc thực hiện 2 Chương trình này sau 5 năm. Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất lùi dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn để hoàn thiện thêm.

Kết luận nội dung thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với những vấn đề chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV theo báo cáo của Tổng Thư ký Quốc hội; đồng thời đều nghị bố trí thảo luận chung các nội dung về kinh tế - xã hội, chương trình mục tiêu quốc gia và những vấn đề có liên quan với nhau vào 03 ngày thảo luận được phát thanh và truyền hình trực tiếp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết về nội dung Kỳ họp này Quốc hội sẽ lùi dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn và đưa vào chương trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) để Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp này.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kết luận nội dung thảo luận

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh thời gian khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV chỉ còn 05 ngày, trong bối cảnh mưa bão ở miền Trung, miền Bắc còn rất là nhiều, đề nghị các đại biểu trong thời gian kỳ họp Quốc hội tham dự kỳ họp đầy đủ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội tổ chức hoạt động báo chí như thông lệ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tác nghiệp; đồng thời đề nghị cơ quan thông tấn báo chí rút kinh nghiệm từ Kỳ họp thứ 9, phải đưa tin đầy đủ cả họp trực tuyến và họp tập trung./.

Bảo Yến - Bùi Hùng