HÌNH ẢNH ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN (LẦN 2) VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ ÁN LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG (SỬA ĐỔI)

14/10/2020

Thực hiện chương trình Phiên họp thứ 49, chiều ngày 14/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến (lần 2) về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

 

Tại Phiên họp, đa số các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào các nội dung: phân loại dự án đầu tư theo mức độ tác động đến môi trường, thẩm quyền thẩm định báo cáo tác động môi trường, cấp giấy phép môi trường, kiểm toán công tác quản lý và bảo vệ môi trường.

Một số ý kiến tại phiên họp cho rằng việc đánh giá tác động sơ bộ đến môi trường được đưa ra trong dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và Luật Đầu tư công có sự vênh nhau. Hiện nay, các dự án từ nhỏ đến lớn có thể có những tác động đến môi trường ở những mức độ khác nhau. Vì thế, khi đánh giá tác động sơ bộ thì nên thực hiện theo Luật Đầu tư công. Còn những dự án không có tác động gì đến môi trường thì cơ quan chức năng ghi rõ là không tác động để có sự kiểm tra, giám sát. Cần thiết, Ban soạn thảo và thẩm tra dự án Luật đưa cả 2 phương án đánh giá dự án tác động sơ bộ đến môi trường ra Quốc hội thảo luận, xem xét.

Bên cạnh đó, về vấn đề kiểm toán công tác quản lý và bảo vệ môi trường, các đại biểu nêu ý kiến rằng một số yếu tố của môi trường như đất đai do Nhà nước quản lý cũng là tài sản công nên phải thực hiện kiểm toán. Còn những yếu tố khác như chất thải, rác thải không phải tài sản công thì không phải thực hiện kiểm toán. Vì vậy, cần nghiên cứu thảo luận lại về vấn đề này để thực hiện công tác kiểm toán một cách hiệu quả hơn.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại phiên họp:

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến (lần 2) về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Mở đầu phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng trình bày các báo cáo thẩm tra dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi). 

Đóng góp ý kiến về vấn đề kiểm toán công tác quản lý và bảo vệ môi trường, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, một số yếu tố của môi trường như đất đai do Nhà nước quản lý cũng là tài sản công nên phải thực hiện kiểm toán. Còn những yếu tố khác như chất thải, rác thải không phải tài sản công thì không phải thực hiện kiểm toán. Vì vậy, cần nghiên cứu thảo luận lại về vấn đề này để thực hiện công tác kiểm toán một cách hiệu quả hơn.

Đồng thuận với quan điểm trên, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, cần đánh giá tác động môi trường với tất cả các dự án theo Luật Đầu tư công và cần có sự kiểm soát chặt chẽ các dự án. Về kiểm toán công tác quản lý và bảo vệ môi trường, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu ý kiến là không nên kiểm toán một cách dàn trải mà cần thực hiện một cách hợp lý. Nhiều dự án môi trường là tài sản công và tài chính công thì phải kiểm toán một cách chặt chẽ. Còn việc chuyển kinh phí chi thường xuyên không sử dụng hết chuyển sang chi đầu tư cho bảo vệ môi trường cũng cần phải cân nhắc kỹ.

Tại Phiên họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh cho ý kiến đối với việc cấp gấy phép môi trường. Theo quan điểm của Bộ, việc cấp giấy phép nên thực hiện theo Luật Thủy lợi có hiệu lực từ ngày 01/7/2018. Vì sau khi có Luật này thì việc phân cấp, giao nhiệm vụ giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương rất thuận lợi. Tuy nhiên, thực hiện theo phương án 1 của dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) là tích hợp thì Bộ đề nghị phải phân công, nêu rõ trách nhiệm quản lý công trình thủy lợi và nước thuộc công trình thủy lợi giữa hai ngành Nông nghiệp và Tài nguyên môi trường. 

Đề cập đến vấn đề cấp giấy phép môi trường, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng: Nếu có 1 loại giấy phép thay cho 7 loại giấy phép thì doanh nghiệp rất vui mừng và cũng giảm tải các thủ tục hành chính. Việc có thể sửa đổi Luật Thủy lợi được nữa hay không thì có thể trình Quốc hội thảo luận thêm.

Toàn cảnh phiên họp.

Kết luận Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Về những vấn đề còn ý kiến khác nhau của Dự án Luật như việc đánh giá tác động môi trường của các dự án cũng như việc cấp giấy phép môi trường, thẩm định môi trường, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng cơ quan soạn thảo và thẩm tra có thể trình cả 2 phương án lên Quốc hội thảo luận, xem xét. Ngoài ra, vấn đề kiểm toán hoạt động môi trường thì bắt buộc phải kiểm toán đối với các dự án công, tài sản công một cách chặt chẽ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường và cơ quan thẩm tra dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) tiếp thu ý kiến của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội để thoàn tiện dự án Luật trước khi trình lên Quốc hội đóng góp ý kiến tại kỳ họp thứ 10 tới./.

Minh Hùng