ỦY BAN QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH: TỰ TIN TRƯỚC THỀM NĂM MỚI

31/01/2019

Năm 2018 là năm với nhiều hoạt động trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng thuộc lĩnh vực Quốc phòng và An ninh. Thực hiện nhiệm vụ chủ trì thẩm tra, tiếp thu chỉnh lý 5 dự án Luật được giao; tiến hành các hoạt động giám sát, khảo sát; chủ trì tham mưu, xây dựng, hoàn thiện các Nghị quyết, kết luận về nhiều nội dung liên quan đến Quốc phòng, an ninh, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã hoàn thành tốt các chương trình đề ra

Năm 2019, Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác, chuẩn bị triển khai nhiều nội dung quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ được giao. Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Thượng tướng Võ Trọng Việt - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Thượng tướng Võ Trọng Việt - Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh

Phóng viên: Thưa Chủ nhiệm, nhìn lại năm 2018, có thể nói đây là năm Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã triển khai nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật. Chủ nhiệm có thể chia sẻ rõ hơn về những kết quả nổi bật của Ủy ban trong hoạt động lập pháp năm qua?

Thượng tướng Võ Trọng Việt - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội:  Năm 2018, Ủy ban Quốc phòng và An ninh được Ủy ban thường vụ Quốc hội giao cho thẩm tra 5 dự án luật, 2 Nghị quyết và 1 chuyên đề giám sát. Trong 5 luật thì có những luật rất quan trọng, ví dụ như Luật Quốc phòng, Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Có luật rất nhạy cảm, liên quan đến quốc tế như Luật An ninh mạng; có luật được dư luận xã hội rất quan tâm như Luật Công an nhân dân.

Xuất phát từ tầm quan trọng của từng dự án Luật, Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã làm việc một cách rất thận trọng; tổ chức hội thảo lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học; khảo sát các địa phương để đưa tất cả những mâu thuẫn của dự án Luật để điều chỉnh cho phù hợp. Thứ 2, những vướng mắc từ thực tiễn đã được tháo gỡ từ các luật này, cho nên trong quá trình thảo luận, các đại biểu Quốc hội rất quan tâm và có nhiều ý kiến xác đáng. Các dự án Luật đã tiếp thu, chỉnh lý một cách tối đa. Rất mừng là 5 dự án Luật này đã được Quốc hội thông qua với tỷ lệ phiếu tán thành rất cao.

Phóng viên: Năm 2018, Ủy ban Quốc phòng và An ninh cũng đã tiến hành giám sát “Việc thi hành chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng”. Vậy kết quả của chuyên đề giám sát này có ý nghĩa như thế nào trong việc xây dựng pháp luật và tổ chức thực hiện, thưa Chủ nhiệm?

Thượng tướng Võ Trọng Việt - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội: Thực tế trong những năm vừa qua, ngành Hàng không phát triển rất nhanh so với các ngành khác. Do đó, lưu lượng khách trong và ngoài nước tăng nhanh, có những nơi tăng đột biến. Xuất phát từ yêu cầu như vậy, tính mạng con người, tài sản rất quan trọng cho nên Ủy ban Quốc phòng và An ninh lựa chọn giám sát về an ninh, an toàn hàng không. Qua giám sát, chúng tôi thấy các quy trình, thủ tục cơ bản đã đáp ứng được so với yêu cầu nhưng cũng bộc lộ các vấn đề cần phải quan tâm. Nếu như không được quan tâm đúng mức thì nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra, thậm chí có thể xảy ra nghiêm trọng. Qua khảo sát, chúng tôi đã phát hiện và rút ra cho các cơ quan quản lý nhà nước là đảm bảo an ninh, an toàn hàng không của chúng ta chưa vững chắc, chưa có một hệ thống chặt chẽ, đồng bộ cho nên các cơ sở hạ tầng của ngành hàng không chưa được đầu tư một cách đồng bộ, kể từ máy soi, máy kiểm tra cho đến công cụ hỗ trợ cũng đang còn bất cập. Thứ 2 là lực lượng an ninh hàng không chưa được đào tạo cơ bản theo yêu cầu nhiệm vụ đã được giao. Đặc biệt, địa vị pháp lý của lực lượng an ninh hàng không chưa đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ rất quan trọng của lực lượng này.

Hoạt động kiểm tra, giám sát an ninh trật tự tại cảng Hàng không

Ngoài ra, về cơ chế chính sách, chúng tôi cũng đã phát hiện, kiến nghị với Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan những vấn đề cần quan tâm giải quyết để làm thế nào ngành hàng không đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho mọi con người và tài sản của đất nước.

Phóng viên: Thưa Chủ nhiệm, năm 2019 là năm Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao“Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014- 2018”. Chuyên đề giám sát này được đánh giá là vừa quan trọng, vừa mang tính thời sự cao. Vậy Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã và sẽ triển khai những nhiệm vụ gì để hoạt động giám sát đạt hiệu quả?

Thượng tướng Võ Trọng Việt - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội: Đảm bảo phòng cháy chữa cháy là một yêu cầu rất bức bách, rất cần thiết và cũng là nguyện vọng của nhân dân, cử tri cả nước. Quốc hội đã quyết định chọn phòng cháy, chữa cháy là chuyên đề giám sát tối cao và giao cho Ủy ban Quốc phòng và An ninh chủ trì.

Chúng tôi ý thức đây là vấn đề hết sức quan trọng nên đã có sự chuẩn bị rất chu đáo. Trước mắt, chúng tôi đã xây dựng, hoàn chỉnh kế hoạch, quy trình và lộ trình để đi khảo sát, giám sát từng địa phương, từng đơn vị. Ban chỉ đạo đã họp và thông qua đề cương, kế hoạch này. Qua đóng góp ý kiến của các địa phương, các ngành thì đến nay kế hoạch đã hoàn chỉnh. Thứ 2, chúng tôi có sự đổi mới, đó là lựa chọn một số điểm từ một bộ phận tiền trạm đi trước cập nhật thông tin, nắm bắt những vấn đề lớn. Đặc biệt là có những vấn đề gì mâu thuẫn, phức tạp, khó khăn thì về báo cáo Ban chỉ đạo để khi Ban chỉ đạo, đoàn giám sát xuống tập trung xoáy vào, như vậy bộ phận tiền trạm giúp cho đoàn giám sát tốt hơn, tránh tình trạng qua loa, đại khái, thời gian ngắn việc nhiều mà không đáp ứng được yêu cầu. Cho đến nay, tất cả đã phân công các bộ phận và sau Tết chúng tôi bắt đầu triển khai kế hoạch này.

Phóng viên: Thưa Chủ nhiệm, trong năm 2019, những Dự luật quan trọng nào sẽ được Ủy ban chủ trì thẩm tra, tổ chức tiếp thu, chỉnh lý để trình Quốc hội thảo luận cho ý kiến hoặc xem xét, thông qua và công tác triển khai hiện nay đến đâu?

Thượng tướng Võ Trọng Việt - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội: Năm 2019, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao cho chúng tôi thẩm tra 3 dự án Luật: Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên và Luật Xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam cùng 1 Nghị quyết, đó là Nghị quyết về chức danh trần quân hàm cấp tướng của Công an nhân dân để tham mưu cho Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Tất cả các dự án Luật này, chúng tôi đã triển khai đi khảo sát nắm tình hình ở các địa phương, chọn các địa phương, thành phố lớn mang tính đặc trưng về dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên hay quản lý xuất nhập cảnh để tổng hợp lại tình hình. Còn lộ trình thì chúng tôi thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra. Công tác chuẩn bị đã đầy đủ. Mọi tài liệu, hồ sơ, chúng tôi cũng đã bắt đầu tiếp cận để đúng như kế hoạch đề ra trong năm 2019 sẽ thông qua 3 luật này.

Phóng viên: Nhân dịp đầu xuân năm mới, thay mặt Ban Biên tập, kính chúc Chủ nhiệm sức khỏe, hạnh phúc và thành công; chúc Ủy ban Quốc phòng và An ninh hoàn thành tốt  nhiệm vụ trong năm 2019!. Trân trọng cám ơn Chủ nhiệm! 

 

 

Khắc Phục