PHIÊN HỌP THỨ NHẤT ĐOÀN GIÁM SÁT VIỆC SỬ DỤNG CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NGOÀI NGÂN SÁCH GIAI ĐOẠN 2013-2018

06/12/2018

Chiều 06/12 tại Nhà Quốc hội, Đoàn Giám sát của Quốc hội “Về thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018” tổ chức phiên họp thứ nhất. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách Nguyễn Đức Hải – Trưởng đoàn Giám sát, chủ trì phiên họp.

Phiên họp thứ nhất Đoàn Giám sát của Quốc hội “Về thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018” 

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải, Trưởng đoàn Giám sát, khẳng định: “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013 – 2018” là một trong bốn chuyên đề giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2019, nội dung giám sát này là cần thiết để đánh giá quản lý tài chính công trong giai đoạn qua. Hiện nay, ngoài 26 quỹ tài chính ngoài ngân sách hình thành từ chính sách, pháp luật và do Trung ương quản lý, ở địa phương cũng có rất quỹ. Trong đó, có quỹ rất lớn, cũng có quỹ nhỏ bé; có quỹ tạo được tác động tích cực ở cơ sở, cũng có quỹ chưa phát huy tốt.

Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh: “Cần phải có cái nhìn tổng quan về các quỹ tài chính ngân sách ngoài nhà nước, nhất là khi chúng ta đang sửa đổi một số luật. Qua chuyên đề giám sát này, phải đánh giá sự cần thiết của các quỹ. Xu hướng mỗi luật ra đời kèm theo một quỹ là không nên. Chúng ta huy động nguồn lực nhưng phải tập trung nguồnlực và phải tạo môi trường đầu tư tốt. Nếu để nhiều quỹ quá sẽ tạo gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp, gia tăng sức ép quản lý và làm loãng nguồn thu, qua đó ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và gây phản ứng xã hội”…

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách Nguyễn Đức Hải – Trưởng đoàn Giám sát, chủ trì phiên họp

Tiếp đó, thay mặt Đoàn giám sát, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Hữu Quang – Tổ trưởng Tổ giúp việc Đoàn giám sát, đã công bố Nghị quyết 575/NQ-UBTVQH14 2018 về việc thành lập Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2013-2018”.

Theo Nghị quyết, Đoàn Giám sát gồm 18 thành viên thuộc các Ủy ban của Quốc hội và đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Đoàn đến giám sát. Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công:

1. Ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, Trưởng Đoàn giám sát;

2. Ông Nguyễn Hữu Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn giám sát, Tổ trưởng Tổ giúp việc;

3. Ông Dương Quốc Anh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Phó Trưởng Đoàn giám sát.

Đoàn giám sát có trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch giám sát; báo cáo kết quả giám sát với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 8/2019; chuẩn bị dự thảo và trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề; chuẩn bị báo cáo kết quả giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi đến Quốc hội tại kỳ họp thứ 8.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Hữu Quang công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập đoàn Giám sát

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Hữu Quang – Tổ trưởng Tổ giúp việc Đoàn giám sát cũng đã công bố kế hoạch của Đoàn giám sát. Theo đó, trong tháng 3, tháng 4/2019, Đoàn giám sát sẽ làm việc với các bộ, ngành, cơ quan liên quan đến gần 20 quỹ (Quỹ Bảo hiểm xã hội, Quỹ Bảo hiểm Y tế, Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, Quỹ Tích lũy trả nợ, Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích, Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá, Quỹ Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng, Quỹ Bảo vệ môi trường…) và 8 tỉnh, thành (Tp.Hồ Chí Minh, An Giang, Cần Thơ, Lâm Đồng, Tp.Hà Nội, Hòa Bình, Thanh Hóa, Hưng Yên). Trong tháng 5, tháng 6/2019, Đoàn giám sát sẽ làm việc với Chính phủ và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả giám sát.

Cũng tại phiên họp, các thành viên Đoàn giám sát đã góp ý về chương trình, kế hoạch, nội dung, phương thức, thời gian, nhân lực Đoàn giám sát để hoạt động giám sát đạt hiệu quả, chất lượng cao./.

Trọng Quỳnh