MỘT SỐ HÌNH ẢNH QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆN NAM

19/11/2018

Chiều ngày 19/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Cảnh sát biển Việt Nam tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh phiên họp:

Toàn cảnh phiên họp

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về dự thảo Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre biểu quyết thông qua Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cao Bằng biểu quyết thông qua Luật Cảnh sát biển Việt Nam

 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình biểu quyết thông qua Luật Cảnh sát biển Việt Nam

 Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh biểu quyết thông qua Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh long biểu quyết thông qua Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Dự thảo Luật đã được Quốc hội thông qua với 96,29% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội