GIẢI TRÌNH, TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ THẢO LUẬT TRỒNG TRỌT

09/11/2018

Thực hiện Chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, sáng 09/11, trước khi Quốc hôi thảo luận tại hội trường, các đại biểu Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật Trồng trọt.

Chủ nhiệm Ủy ban Phan Xuân Dũng cho biết, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Trồng trọt. Sau kỳ họp, trên cơ sở ý kiến phát biểu của các vị Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thảo luận ở Tổ và Hội trường, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (KH,CN&MT), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) - Cơ quan chủ trì soạn thảo dự án Luật Trồng trọt, đại diện Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và các cơ quan, đơn vị hữu quan nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các vị ĐBQH để chỉnh lý Dự thảo Luật. Ngày 24/8/2018, dự thảo Luật đã gửi xin ý kiến các Đoàn ĐBQH và các cơ quan, tổ chức hữu quan. Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Đoàn ĐBQH, ý kiến của các Bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan, UBTVQH đã chỉ đạo các cơ quan tiếp tục nghiêm túc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Trồng trọt.

Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng báo cáo trước Quốc hội

Về quản lý giống cây trồng (Chương II), Chủ nhiệm Ủy ban Phan Xuân Dũng nêu rõ, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, nhiều ý kiến góp ý của các đại biểu đã cho bổ sung giải thích khái niệm loài cây trồng chính tại khoản 5 Điều 2 của dự thảo Luật. Còn tiêu chí về mức độ phổ biến, tầm quan trọng của loài cây trồng chính sẽ do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT xác định cho phù hợp với từng thời kỳ và ban hành Danh mục loài cây trồng chính để áp dụng thống nhất trên cả nước (khoản 6 Điều 13). Đồng thời, theo Pháp lệnh giống cây trồng hiện hành thì Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng là không có thời hạn. Vì vậy, thời gian qua có tình trạng nhiều giống đã bị thoái hóa, suy giảm chất lượng nhưng vẫn lưu hành, gây ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng sản phẩm trồng trọt. Mặt khác, một trong các điều kiện để một giống cây trồng được cấp và duy trì hiệu lực Quyết định công nhận lưu hành là phải có tính ổn định về các tính trạng của giống, ổn định về giá trị canh tác, giá trị sử dụng nên cần có biện pháp kỹ thuật để kiểm soát nhằm sớm phát hiện và ngăn chặn những hậu quả xấu mà giống gây ra do bị mất đi những tính trạng tốt ban đầu. Do vậy, việc quy định thời hạn của Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng là 10 năm đối với cây hàng năm, 20 năm đối với giống cây trồng lâu năm là cần thiết; sau thời hạn này, giống muốn được tiếp tục lưu hành cần phải khảo nghiệm lại một số chỉ tiêu để được gia hạn. Thời hạn này cũng phù hợp với thực tiễn sản xuất, kinh doanh giống cây trồng chính trong nông nghiệp hiện nay, không làm xáo trộn lớn hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ như dự thảo Luật.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật Trồng trọt quy định quản lý chặt chẽ cây trồng chính thông qua việc cấp Quyết định công nhận lưu hành giống cây trồng (Điều 15); cấm sản xuất, buôn bán, nhập khẩu giống cây trồng chưa được cấp Quyết định lưu hành hoặc tự công bố lưu hành tại Việt Nam (khoản 1 Điều 9). Việc quy định cấp Quyết định công nhận đặc cách giống cây trồng thuộc loài cây trồng chính (Điều 16) là giống đặc sản, giống đã tồn tại lâu năm tại một số địa phương nhằm khôi phục và phát triển các giống bản địa, giải quyết các tồn tại trong quản lý giống cây trồng chính các năm trước đây, bảo đảm các giống cây trồng chính đều được quản lý chẽ, lưu hành hợp pháp. Do vậy, UBTVQH không bổ sung quy định nói trên vào Dự thảo Luật.

Toàn cảnh phiên họp

Chủ nhiệm Ủy ban Phan Xuân Dũng cũng cho biết, liên quan đến nội dung của Chương Quản lý giống cây trồng, UBTVQH thấy rằng, để quản lý chặt chẽ giống cây trồng chính thì việc lưu mẫu giống từ khảo nghiệm và trong suốt quá trình lưu hành giống để sử dụng làm giống đối chứng, giống tương tự, giống điển hình trong khảo nghiệm, phục vụ thử nghiệm, hậu kiểm và thanh tra, kiểm tra, giải quyết các tranh chấp về giống cây trồng là cần thiết. Nguồn kinh phí cho việc lưu mẫu giống cây trồng chính dự kiến được lấy từ nguồn phí do tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký công nhận giống nộp hoặc nguồn ngân sách nhà nước cấp. Mặt khác, việc lưu mẫu giống cây trồng trên phục vụ chủ yếu cho công tác quản lý nhà nước, do cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về trồng trọt thực hiện. Trong điều kiện chúng ta đang khuyến khích việc nghiên cứu chọn tạo, đưa nhiều giống cây trồng mới vào sản xuất, lưu thông thì chưa nên thu loại phí này vì sẽ phát sinh thêm thủ tục và chi phí cho tổ chức, cá nhân đứng tên đăng ký công nhận giống. Do vậy, UBTVQH đề nghị Quốc hội không quy định về việc thu loại phí nói trên vào trong Luật.

Ngoài một số nội dung chính về giống cây trồng, dự thảo Luật cũng đã tiếp thu nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội về phát triển thị trường và thương mại sản phẩm cây trồng. Trong nội dung này, Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, phát triển thị trường và thương mại sản phẩm cây trồng là hoạt động liên quan đến trách nhiệm của nhiều Bộ, ngành được quy định trong nhiều luật như Luật thương mại, Luật quản lý ngoại thương, Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật,...Do vậy, trong Luật Trồng trọt chỉ quy định các nội dung của phát triển thị trường và thương mại sản phẩm trồng trọt, còn việc phân công trách nhiệm cụ thể sẽ giao Chính phủ quy định để phù hợp với chức năng nhiệm vụ của các Bộ trong từng thời kỳ.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Phan Xuân Dũng, bên cạnh những vấn đề nêu trên, UBTVQH đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý bố cục, kỹ thuật văn bản; chỉnh sửa tại nhiều điều khoản trong dự thảo Luật về: giải thích từ ngữ; nguyên tắc trong hoạt động trồng trọt; chính sách của Nhà nước về trồng trọt; cơ sở dữ liệu quốc gia về trồng trọt...Sau khi tiếp thu, chỉnh lý, Dự thảo Luật mới gồm 07 Chương, 85 điều, tăng 03 điều so với Dự thảo trình Quốc hội (bỏ 10 điều, ghép 21 điều thành 8 điều, tách 2 điều thành 4 điều, bổ sung 24 điều mới).

Hồ Hương- Nhóm ảnh