NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ ĐƯỢC QUYỀN ĐĂNG KÝ KHÁM CHỮA BỆNH BAN ĐẦU TẠI CÁC TUYẾN Y TẾ CƠ SỞ

10/08/2018

Chịu trách nhiệm giải trình cùng Bộ Y tế về nâng cao chất lượng y tế cơ sở tại Phiên giải trình ngày 07/8 vừa qua, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Minh cho biết, người tham gia bảo hiểm y tế được quyền đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến y tế cơ sở không phân biệt địa giới hành chính.

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXHVN Ngô Thị Minh phát biểu

Người tham gia bảo hiểm y tế được quyền đăng ký khám chữa bệnh tuyến cơ sở không phân biệt địa giới hành chính

Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXHVN) Nguyễn Thị Minh nêu rõ, thực hiện nhiệm vụ được giao, BHXHVN đã hướng dẫn người tham gia bảo hiểm Y tế lựa chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, trong đó được quyền đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến y tế cơ sở không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cứ trú và khả năng đáp ứng của cơ sở khám chữa bệnh. Trường hợp y tế cơ sở không đáp ứng nhu cầu đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hoặc trên địa bàn không có tuyến cơ sở thì người tham gia được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế tuyến trên. Bên cạnh đó, BHXHVN đã tiến hành ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện theo quy định; thực hiện tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám chưa bệnh theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

Về thực hiện công tác giám định bảo hiểm y tế, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh cho biết, BHXHVN đã thực hiện rõ các quy định giám định điện tử trên hệ thống giám định và giám định trực tiếp tại cơ sở khám chữa bệnh để kiểm tra, đánh giá việc chỉ định điều trị, sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật; phối hợp với nhân viên y tế giải quyết vướng mắc về thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Trong quá trình giám định, cơ quan bảo hiểm xã hội có quyền từ chối thanh toán chi phí khám chữa bệnh không đúng quy định.

Báo cáo về những kết quả đạt được, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh nêu rõ, năm 2017, có hơn 60% số thẻ bảo hiểm y tế được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến huyện và tuyến xã; năm 2018 có hơn 70% thẻ bảo hiểm y tế được đăng ký tại tuyến cơ sở, tăng 10% so với năm trước. Chi phí bình quân /lượt tại tuyến xã, huyện tăng mạnh qua các năm, trong đó chi phí bình quân tuyến xã của 6 tháng đầu năm 2018 gần gấp đôi so với năm 2014 và gấp rưỡi cho với năm 2016.

Bên cạnh những kết quả đạt được, người đứng đầu BHXHVN cũng chỉ ra rằng, việc thực hiện khám chữa bênh bảo hiểm y tế tại cơ sở cũng tồn tại những vướng mắc nhất định. Cụ thể, chính sách khám chữa bệnh thông tuyến làm giảm số người bệnh đến khám chữa bệnh tại Trạm y tế xã, đặc biệt tình trạng “chuyển đổi” bệnh nhân từ huyện này sang huyện kia trên cùng địa bàn tỉnh để được thanh toán theo “trần”, không phải theo quỹ khám chữa bệnh vẫn còn diễn ra nhiều. Bên cạnh đó, chính sách tự chủ tài chính bệnh viện thúc đẩy các bệnh viện thu dung người bệnh, không phụ thuộc bệnh đó có thể điều trị tại tuyến nào; không có quy định nhằm hạn chế khám chữa bệnh thông thường tại các bệnh viện tuyến trên; quản lý bệnh mãn tính tại cộng đồng đang gặp nhiều khó khăn do năng lực chuyên môn của nhân viên y tế tại tuyến cơ sở chưa tạo được sự tin tưởng của người dân.

Thành viên Ủy ban và các đại biểu tham dự phát biểu ý kiến

Bảo hiểm y tế tuy đã tham gia vào hoạt động y tế tuyến xã nhưng vẫn còn dè dặt, chủ yếu là chi cho việc cấp phát thuốc

Thảo luận về những vấn đề liên quan đến trách nhiệm của BHXHVN, một số đại biểu đưa ra ý kiến, có nên xem xét về phân bổ nguồn tài chính nhà nước riêng cho y tế cơ sở thành một ô độc lập hay không, hay cứ nhập chung cùng với y tế dự phòng, trong khi phần tài chính nhà nước phân bổ cho y tế dự phòng hiện nay bao giờ cũng thấp hơn so với điều trị. Hơn nữa, các đại biểu cũng nhận định, bảo hiểm y tế tuy đã tham gia vào một số hoạt động y tế tuyến xã, nhưng vẫn còn dè dặt và chưa nhiều, chủ yếu vẫn là chi cho việc cấp phát thuốc.  Đại biểu đặt câu hỏi, vậy cần mở rộng sang các hoạt động khác của y tế cơ sở từ việc khám bệnh định kỳ đến việc theo dõi các chỉ tiêu sức khoẻ, các hoạt động y tế dự phồng, phục hồi chức năng cộng đồng hay không? Ngoài ra, các đại biểu phân tích, ở một số nước bảo hiểm y tế được chi cho các hoạt động khám sức khoẻ định kỳ, nếu ai không có kết quả khám sức khoẻ định kỳ xuất trình thì khi bị cấp cứu hoặc đột xuất điều trị bệnh nặng, người đó phải trả phí cao. Đây cũng là một giải pháp vừa đề cao việc dự phòng nhưng cũng nhăm mục đích khuyến khích việc phát hiện bệnh sớm để đỡ tốn kém trong điều trị.

Đưa ra một số ý kiến về quỹ bảo hiểm y tế, các đại biểu chỉ ra rằng, quy định về khoán quỹ bảo hiểm y tế cho khám chữa bệnh ban đầu chưa được sửa đổi kịp thời trong hoàn cảnh thông tuyến đã làm cho một số bệnh viện huyện gặp nhiều khó khăn, không đủ kinh phí trả lương cho cán bộ, tìm cách để khai thác quỹ bảo hiểm y tế. Trách nhiệm này thuộc về các tỉnh đã chỉ đạo đồng loạt tự chủ cho tất cả các bệnh viện; Bộ Y tế cũng chịu trách nhiệm liên đới, vì sau khi ban hành quy định hướng dẫn về sáp nhập y tế huyện, cần kèm theo quy định về quản lý tài chính và tự chủ, chưa kịp thời sửa thông tư về khoán quỹ bảo hiểm y tế dành cho khám chữa bệnh ban đầu.  Ngoài ra, việc chưa thống nhất quan điểm và quy định rõ ràng về hoạt động của Phòng khám đa khoa khu vực đã dẫn đến tình trạng mấy năm vừa qua có những khúc mắc giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và Sở Y tế trong việc chi trả quỹ bảo hiểm y tế cho các phòng khám này.

Chỉ rõ những vấn đề có liên quan đến trách nhiệm của BHXHVN với việc nâng cao khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cơ sở, nhiều đại biểu đề nghị Bộ Y tế, BHXHVN phải có sự phối hợp nhịp nhàng, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về việc ban hành những văn bản chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện; có sự phân công trách nhiệm rõ ràng cho các ban ngành, đoàn thể, đồng thời có cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá thường xuyên, định kỳ để kịp thời khắc phục những bất cập, từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các tuyến cơ sở./.

Hồ Hương