ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI TÁN THÀNH VIỆC THÀNH LẬP TAND, VKSND THỊ XÃ PHÚ MỸ, TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

11/07/2018

Tại phiên thảo luận về Tờ trình về việc xem xét, quyết định thành lập TAND, VKSND thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại phiên họp thứ 25 vào chiều 11/07, các thành viên UBTVQH tán thành cao với nội dung đề nghị của TANDTC và VKSNDTC về nội dung này.

Thành lập TAND, VKSND thị xã Phú Mỹ để bảo đảm đồng bộ trong hệ thống chính trị

Thẩm tra Tờ trình của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Tờ trình của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho biết, về việc chuẩn bị hồ sơ, Ủy ban Tư pháp nhận thấy hồ sơ của Tòa án nhân dân tối cao gồm có Tờ trình của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội; hồ sơ của Viện kiểm sát nhân dân tối cao gồm có Tờ trình của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và dự thảo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, đủ điều kiện để trình Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Toàn cảnh phiên họp

Về nội dung Tờ trình của Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Tư pháp cho biết, căn cứ các quy định của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, tại khoản 4, Điều 3 “Tổ chức Tòa án nhân dân có Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh và tương đương”; tại Điều 4 “Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định thành lập, giải thể Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương…theo đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao”; tại khoản 10 Điều 27 “Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định thành lập, giải thể ….. Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương”.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra

Căn cứ các quy định của Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014, tại khoản 4, Điều 40 “Hệ thống Viện kiểm sát nhân dân có Viện kiểm sát nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương”; tại Điều 49 “Việc thành lập, giải thể …Viện Kiểm sát nhân dân cấp huyện do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao” và Nghị quyết số 492/NQ-UBTVQH14 ngày 12/4/2018 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Phú Mỹ và các phường thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Nghị quyết số 492/NQ-UBTVQH14), Ủy ban Tư pháp tán thành với Tờ trình của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Tờ trình của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định thành lập Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trên cơ sở Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Thành.

Bên cạnh đó, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cho biết, thực hiện Nghị quyết số 492/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, đến nay Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan, tổ chức khác của thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được thành lập và hoạt động. Vì vậy, việc thành lập Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là cần thiết, bảo đảm phù hợp, đồng bộ trong hệ thống chính trị.

Kế thừa biên chế, tổ chức bộ máy và các điều kiện bảo đảm của TAND, VKSND huyện Tân Thành

Về vấn đề biên chế, tổ chức bộ máy và các điều kiện bảo đảm của của Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, Ủy ban Tư pháp tán thành với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về phương án biên chế, tổ chức bộ máy và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ.

Các thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội biểu quyết

Theo đó, sau khi được thành lập, Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ kế thừa toàn bộ số lượng biên chế, tổ chức bộ máy và các điều kiện bảo đảm khác như: trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tân Thành hiện nay. Như vậy, sau khi được thành lập, các đơn vị này sẽ đủ điều kiện và bảo đảm hoạt động được ngay.

Đồng tình với Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp về vấn đề này, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội bày tỏ nhất trí cao với đề nghị về việc thành lập Tòa án nhân dân thị xã Phú Mỹ và Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt tại phiên họp biểu quyết đều tán thành đối với đề nghị của Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đối với nội dung này./.

 

Thu Phương- Nhóm ảnh