MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHAI MẠC PHIÊN HỌP THỨ 25 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

11/07/2018

Sáng 11/7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 25. Phiên họp sẽ diễn ra từ ngày 11-13/7.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, phiên họp xem xét, cho ý kiến về 3 dự án luật, gồm: Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), Luật Cảnh sát biển Việt Nam và Luật Bảo vệ bí mật nhà nước…

Đồng thời, xem xét, cho ý kiến về các nội dung liên quan về phương án phân bổ, sử dụng vốn đầu tư trung hạn từ nguồn ngân sách nhà nước còn lại giai đoạn 2016-2020; phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 cho chương trình mục tiêu quốc gia Biển Đông-hải đảo; sử dụng 15.000 tỷ vốn dự phòng kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020 cho các dự án giao thông quan trọng và bổ sung dự toán ngân sách năm 2018 phần vốn ngoài nước...

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh Khai mạc Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Toàn cảnh Phiên họp lần thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc giới thiệu thành phần tham dự phiên họp.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, cho ý kiến về 03 dự án luật gồm Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi)...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét các nội dung liên quan đến phương án phân bổ số vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 còn lại; phương án phân bổ kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 Chương trình mục tiêu quốc gia Biển Đông và nhiều vấn đề quan trọng khác.

Tại phiên họp lần này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tiến hành tổng kết kỳ họp thứ 5 và chuẩn bị bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 6 của Quốc hội.

Các đại biểu tham dự Phiên họp lần thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Cũng trong phiên khai mạc, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Theo dự kiến, Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 11-13/7.

Trọng Quỳnh - Quang Minh