MỘT SỐ HÌNH ẢNH QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ ĐIỀU 32 CỦA DỰ ÁN LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG (SỬA ĐỔI) SÁNG 13/6/2018

13/06/2018

Sáng 13/6, Quốc hội đã có phiên thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) về thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập tại Điều 32, tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Một số hình ảnh phiên họp:

Toàn cảnh phiên họp

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Cao Thị Xuân, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, nhận thấy 2 phương án của Điều 32 của dự thảo luật có phạm vi các chủ thể có thẩm quyền kiểm soát và đối tượng của hoạt động kiểm soát khác nhau rõ rệt dẫn đến việc rất khó khăn để đánh giá về từng phương án 

Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Hùng, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, lựa chọn phương án 2 đối với Điều 32 liên quan tới thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập

Về Điều 32, Đại biểu Quốc hội Huỳnh Thanh Phương, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, cho rằng phương án 2 là khả thi hơn vì quy định tương đối rõ ràng, cụ thể theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, không bị chồng chéo, nhất là đối với các cơ quan thuộc ngành dọc

Đại biểu Quốc hội Mai Thị Phương Hoa, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định, ủng hộ phương án 2  của Điều 32

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hiền, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, cho rằng phương án 2 tại Điều 32 rút gọn được quy trình quản lý, tránh được sự chồng chéo trong quá trình kiểm soát tài sản và thu nhập, và không phát sinh tổ chức cũng như biên chế

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Pha, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định, cho rằng nếu quyết tâm thành lập một cơ quan kiểm soát tài sản độc lập có thể lấy người từ 3 cơ quan phòng, chống tham nhũng cấp cục hiện nay

Đại biểu Quốc hội Bùi Quốc Phòng, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, cho rằng phương án 2 đối với Điều 32 quy định cụ thể và rõ hơn về thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan chức năng trong việc kiểm soát tài sản thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức 

Các Đại biểu Quốc hội tại buổi thảo luận

Cổng Thông tin Điện tử Quốc hội