MỘT SỐ HÌNH ẢNH QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG CÒN Ý KIẾN KHÁC NHAU CỦA DỰ ÁN LUẬT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

01/06/2018

Chiều 1/6, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đo đạc và bản đồ sau khi nghe Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đo đạc và bản đồ tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Một số hình ảnh tại phiên thảo luận:

Toàn cảnh phiên thảo luận

Đại biểu Quốc hội Lê Quang Trí, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang, đề nghị Ban soạn thảo xem xét, bổ sung giải thích từ ngữ "mốc đo đạc quốc gia và mốc đo đạc chuyên ngành" tại Điều 3

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Hoàng, Đoàn Đại biểu Quốc hội Tp. Hồ Chí Minh, đề nghị bổ sung quy định về quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đo đạc bản đồ và dữ liệu, thông tin cho phép tư nhân và tổ chức tham gia đầu tư và khai thác, vai trò của các hiệp hội hành nghề trong lĩnh vực này

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Lệ Thủy, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre, đề nghị tất cả hoạt động đo đạc và bản đồ cơ bản cũng như chuyên ngành phải bắt buộc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mà không được áp dụng tiêu chuẩn

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Phúc, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận, phản ánh rằng việc quy định điều kiện cấp phép hoạt động cho nhà thầu nước ngoài cần được nghiên cứu và có quy định lại cho phù hợp với thực tế và đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động của nhà thầu nước ngoài

Đại biểu Quốc hội Trương Thị Yến Linh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau, đề nghị bổ sung thêm hành vi nghiêm cấm này để đảm bảo tính chuyên sâu, chuyên nghiệp nhằm tập trung phát triển hoạt động đo đạc và bản đồ

Đại biểu Quốc hội Trần Văn Tiến, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc, đề nghị cụ thể hóa tối đa các quy định ngay trong luật về hạn chế việc giao cho Chính phủ và các bộ, ngành

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn chỉ ra rằng đối với các tỉnh miền núi việc xây dựng hệ thống thông tin quốc gia rất quan trọng, là các tỉnh mà khối lượng công việc rất lớn vì hầu hết là các tỉnh diện tích rộng nên yêu cầu về đo đạc lớn nên cần có ngân sách trung ương hỗ trợ

 Đại biểu Quốc hội Đặng Ngọc Nghĩa, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên - Huế nêu rằng cần lưu ý các vấn đề liên quan tới quốc phòng

 Đại biểu Quốc hội Nghiêm Vũ Khải, Đoàn Đại biểu Quốc hội Tp. Hải Phòng mong muốn Điều 5 về chính sách của nhà nước đối với hoạt động đo đạc và bản đồ, phải thể hiện rõ ràng và mạnh mẽ hơn tầm nhìn chính sách đối với hoạt động đo đạc và bản đồ cũng như cần nhấn mạnh vai trò của chính sách đầu tư 

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Trọng Bình, Đoàn Đại biểu Quốc hội Tp. Hải Phòng cần phải tính toán lại các nhiệm vụ được giao cho các Bộ, ngành sao cho phù hợp với nguồn lực của các cơ quan nói trên

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Việt Thắng, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre, đề nghị phải có bản đồ hành chính cấp xã 

Các Đại biểu Quốc hội tại phiên thảo luận

Cổng Thông tin Điện tử Quốc hội