MỘT SỐ HÌNH ẢNH QUỐC HỘI NGHE TRÌNH BÁO CÁO GIẢI TRÌNH TIẾP THU, CHỈNH LÝ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

01/06/2018

Chiều 1/6, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đo đạc và bản đồ tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên họp.

Một số hình ảnh phiên họp:

Toàn cảnh phiên họp chiều 1/6

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đo đạc và bản đồ

Các Đại biểu Quốc hội thảo luận tại phiên họp

Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường làm rõ vấn đề Đại biểu Quốc hội nêu về dự án Luật Đo đạc và bản đồ

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu kết luận phiên họp

Cổng Thông tin Điện tử Quốc hội