THÔNG CÁO SỐ 11 KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV

01/06/2018

Ngày 01/6/2018, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp.

Buổi sáng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp.

Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quy hoạch tại Luật Hóa chất, Luật Điện lực, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, Luật An toàn thực phẩm, Luật Dược, Luật Công chứng, Luật Trẻ em, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Khoa học và công nghệ, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị.

Trong quá trình thảo luận, đã có 20 đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến, 02 lượt đại biểu tranh luận. Các ý kiến cơ bản tán thành với Tờ trình, Báo cáo thẩm tra dự án Luật; đồng thời, góp ý kiến về các vấn đề: sự cần thiết ban hành Luật; tên gọi và phạm vi điều chỉnh; sửa đổi, bổ sung các điều, khoản của các luật có liên quan để bảo đảm đúng mục tiêu của việc sửa đổi đồng bộ với Luật Quy hoạch và một số vấn đề khác.

Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu, cung cấp thêm thông tin, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên họp.

1. Quốc hội đã nghe: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Chăn nuôi; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Chăn nuôi.

2. Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đo đạc và bản đồ.

Quốc hội đã nghe ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đo đạc và bản đồ.

Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này. Trong quá trình thảo luận, đã có 14 đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến. Các ý kiến cơ bản tán thành với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật; đồng thời, góp ý kiến về các vấn đề: nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đo đạc và bản đồ; thành lập bản đồ hành chính; đo đạc, thành lập hải đồ; đo đạc, thành lập bản đồ công trình ngầm; hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; điều kiện kinh doanh dịch vụ đo đạc và bản đồ và một số vấn đề khác.

- Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà phát biểu, cung cấp thêm thông tin, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thứ hai, ngày 04/6/2018: Quốc hội làm việc tại hội trường.

Quốc hội sẽ nghe Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV và tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Phiên họp này sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam, truyền hình, phát thanh trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước theo dõi.

Văn phòng Quốc hội

Các bài viết khác