MỘT SỐ HÌNH ẢNH PHIÊN TRÌNH TỜ TRÌNH VÀ BÁO CÁO THẨM TRA DỰ ÁN LUẬT CHĂN NUÔI

01/06/2018

Chiều 1/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường trình bày Tờ trình dự án Luật Chăn nuôi và Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Chăn nuôi.

Một số hình ảnh phiên họp:

Toàn cảnh phiên họp chiều 1/6

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường trình bày Tờ trình dự án Luật Chăn nuôi

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Chăn nuôi

Các Đại biểu Quốc hội nghiên cứu tài liệu tại phiên họp

Cổng Thông tin Điện tử Quốc hội