ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN (SỬA ĐỔI)

16/05/2018

Tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thứ 24, chiều ngày 16/5, tại Phòng họp Tân Trào - Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ điều hành nội dung làm việc.

Toàn cảnh Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

Phát biểu thảo luận tại Phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí đánh giá cao việc chuẩn bị hồ sơ Dự án Luật, đảm bảo đầy đủ các quy trình, thủ tục theo luật định. Đánh giá cao sự đóng góp của lực lượng công an trong thời gian vừa qua, một số ý kiến cho rằng, có thể nói tình hình ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho đến ngày hôm nay có sự đóng góp rất quan trọng của lực lượng công an. Do đó, cần thiết phải sửa đổi Luật Công an nhân dân lần này và đánh giá cao tinh thần của Bộ Công an đã dũng cảm đi đầu trong việc đề xuất Bộ Chính trị có nghị quyết về cải tổ, đơn giản tổ chức bộ máy.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày Tờ trình về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

Qua 11 ý kiến phát biểu, các đại biểu cho rằng cần tiếp tục phân tích làm rõ việc sửa Luật Công an nhân dân với phạm vi, nội dung như đã dự thảo; cần nghiên cứu, làm rõ trong dự thảo Luật còn nhiều nội dung giao cho Chính phủ và Bộ Công an quy định ( có tới 15 nội dung).

Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công an nhân dân, một số ý kiến cho rằng, nội dung này kế thừa quy định hiện hành, có bổ sung thêm một số nội dung để phù hợp với thực tiễn và quy định của luật khác, do đó cần rà soát kỹ để đảm bảo tính cụ thể, rõ về chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, nhất là việc chính quy lực lượng công an xã thống nhất với các luật khác.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo tóm tắt thẩm tra dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

Về cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, cơ bản tán thành với nội dung trong dự thảo Luật, tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị cần làm rõ thêm tính hợp lý, hợp hiến, đặc biệt là tính thực tiễn của việc phân loại lực lượng an ninh và cảnh sát để đảm bảo thống nhất với các luật khác.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị Ban soạn thảo làm rõ đồng thời bổ sung thêm các nội dung trong việc chính quy lực lượng công an xã; trong quy định cấp bậc quân hàm cao nhất đối với chức vụ sĩ quan; về công nghiệp an ninh; về chế độ, chính sách đối với công an nhân dân; về giải thích từ ngữ, thẩm quyền, mối quan hệ các cơ quan chính quyền địa phương, công tác quản lý nhà nước...v.v..

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu kết luận nội dung làm việc

Phát biểu kết luận nội dung làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhất là phối hợp với các bộ, ngành có liên quan như Bộ Quốc phòng và các bộ liên quan khác; báo cáo lại Chính phủ các nội dung mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến ngày hôm nay.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Ủy ban Quốc phòng và An ninh tiếp tục phối hợp với Ban soạn thảo, các bộ, ngành chức năng để tiếp thu, chỉnh lý và thẩm tra, rà soát lại trước khi đưa ra trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 tới đây.

Quang Minh - Trọng Quỳnh