MỘT SỐ HÌNH ẢNH UBTVQH CHO Ý KIẾN VỀ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN LUẬT QUY HOẠCH

16/05/2018

Sáng 16/5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số Luật liên quan đến Luật Quy hoạch.

Trình bày Tờ trình về dự án Luật, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho biết, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số luật có quy định liên quan đến quy hoạch bao gồm 14 điều, trong đó có 13 điều quy định việc sửa đổi 13 luật và 01 điều về quy định hiệu lực thi hành luật.

Cụ thể, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về quy hoạch tại Luật Hóa chất; Luật Điện lực; Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; Luật An toàn thực phẩm; Luật Dược; Luật Công chứng; Luật Trẻ em; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Khoa học công nghệ; Luật Xây dựng; Luật Quy hoạch đô thị.

Cổng Thông tin điện tử Quốc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số Luật liên quan đến Luật Quy hoạch:

Toàn cảnh phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số Luật liên quan đến Luật Quy hoạch.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày Tờ trình về dự án Luật.

Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu rõ, Ủy ban Kinh tế cơ bản tán thành với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành dự án Luật.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị ban soạn thảo cần làm rõ nội hàm quy hoạch vùng tỉnh trong dự án Luật.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đồng ý chủ trương dự án Luật đủ điều kiện thông qua tại một Kỳ họp theo thủ tục rút gọn.

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu nêu rõ: dự án Luật không sửa đổi các nội dung khác không liên quan đến quy hoạch, nhất là vấn đề thuộc về cơ chế, chính sách.

 Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định, việc sửa đổi dự án Luật phải bảo đảm đừng sinh ra vấn đề phức tạp mới cũng như phát sinh thêm thủ tục hành chính.

Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải phát biểu thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số Luật liên quan đến Luật Quy hoạch.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh giải trình ý kiến của Thường vụ Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số Luật liên quan đến Luật Quy hoạch.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị Chính phủ lưu ý, tiếp tục rà soát kỹ lượng các Luật để chỉnh sửa lần cuối vào kỳ họp sau; chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai Luật Quy hoạch vào cuộc sống sao cho đồng bộ, thống nhất, góp phần cải cách thủ tục hành chính, phục vụ xây dựng phát triển kinh tế xã hội của đất nước. 

Trọng Hoàng