MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI PHIÊN HỌP THỨ 23 CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI CHO Ý KIẾN DỰ ÁN LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH-KINH TẾ ĐẶC BIỆT

16/04/2018

Sáng 16/4, tiếp tục Phiên họp thứ 23, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành thảo luận về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp.

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt. Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ,Thường trực Ủy ban Pháp luật đã phối hợp với Cơ quan soạn thảo và các cơ quan, địa phương hữu quan nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật. Dự thảo Luật được chỉnh lý trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp này có bố cục gồm 6 chương, 84 điều và 6 Phụ lục, kèm theo dự thảo Nghị quyết về thi hành Luật.

Tại Phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận về các nội dung liên quan đến cơ chế chính sách liên quan đến đất đai; chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư ở đặc khu; mô hình tổ chức chính quyền địa phương ở đặc khu; văn phòng giúp việc Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ở đặc khu...

Cổng thông tin điện tử Quóc hội trân trọng giới thiệu một số hình ảnh cho ý kiến về dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt:

Toàn cảnh phiên họp

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị rà soát các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư để bảo đảm không có những chính sách ưu đãi đối với nhà đầu tư nước ngoài cao hơn nhà đầu tư trong nước

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị Báo cáo của Chính phủ cần làm rõ vấn đề kinh tế của ba đặc khu

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến cho rằng cần có quy định cụ thể, trong đó có việc thay thế, kiện toàn, lựa chọn nhân lực chất lượng cao ở các đặc khu

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu ý kiến tại phiên họp

Phát biểu kết thúc phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị cơ quan thẩm tra, cơ soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp tục chỉnh lý dự thảo Luật, trình Quốc hội xem xét, thông qua dự tại Kỳ họp thứ Năm

Trọng Quỳnh