ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI LÀM VIỆC TẠI QUẢNG TRỊ

13/03/2018

Ngày 12/3, Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Phó trưởng Đoàn giám sát Nguyễn Hữu Toàn làm Trưởng đoàn đã làm việc tại Quảng Trị về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài (ODA) giai đoạn 2011-2016.

Tham dự buổi làm việc có: đại diện Thường trực Ủy ban Đối ngoại, Ban Công tác Đại biểu - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị; đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước...

Đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội làm việc với Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Báo cáo với Đoàn, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Hà Sĩ Đồng cho biết, trong giai đoạn 2011- 2016, trên địa bàn Quảng Trị có 29 dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA. Các dự án ODA sử dụng vốn vay của các nhà tài trợ nước ngoài được Trung ương cấp phát qua ngân sách, không có dự án nào vay lại. Theo đó, giai đoạn này, số kinh phí sử dụng cho các công trình có vốn vay ODA đạt trên 2.700 tỷ đồng.

Toàn cảnh buổi làm việc

Các dự án ODA được thực hiện có hiệu quả, đúng mục tiêu dự án được phê duyệt, tuân thủ chặt chẽ các quy chế và nguyên tắc về quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Việt Nam cũng như yêu cầu của các nhà tài trợ nước ngoài. Nguồn vốn ODA góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội của Quảng Trị, đặc biệt là các xã nghèo thuộc vùng bãi ngang, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, góp phần tăng thu nhập nông nghiệp và phi nông nghiệp cho người nghèo thông qua các hoạt động cung cấp tín dụng, trình diễn và nhân rộng các mô hình sản xuất, chăn nuôi hiệu quả và chuyển giao kỹ thuật, công nghệ mới...

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Hà Sĩ Đồng báo cáo với Đoàn giám sát

Về khó khăn trong triển khai các dự án sử dụng vốn ODA, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, quy trình, thủ tục lập đề cương dự án trình thẩm định, phê duyệt, quản lý và thực hiện theo quy định trong nước với quy định của nhà tài trợ thiếu nhất quán, không đồng bộ. Thủ tục trình, phê duyệt các chương trình, dự án còn phức tạp, rườm rà, qua nhiều cấp với nhiều văn bản và phụ thuộc nhiều vào nhà tài trợ. Do đó, thời gian chuẩn bị chương trình, dự án ODA kéo dài.

Đoàn giám sát khảo sát Dự án Thu gom và xử lý nước thải tại thành phố Đông Hà

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án ODA trong việc thực hiện và giải ngân nguồn vốn nước ngoài, Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đề nghị cần xem xét điều chỉnh những vấn đề chưa hợp lý, tạo điều kiện để triển khai các dự án có vốn ODA ngày càng tốt hơn.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Hữu Toàn đánh giá cao việc Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và các địa phương, đơn vị trên địa bàn đã sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài hiệu quả, bảo đảm tính công khai, minh bạch và tính hiệu quả, qua đó phục vụ việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao đời sống nhân dân. Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách mong muốn Quảng Trị cần tiếp tục quản lý và sử dụng tốt hơn nguồn vốn vay nước ngoài.

Đoàn giám sát khảo sát Dự án kết cấu hạ tầng nông thôn huyện Triệu Phong

Ghi nhận các kiến nghị của Quảng Trị, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách cho biết, Đoàn sẽ tổng hợp, báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét để có hướng tháo gỡ trong thời gian sớm nhất.

Cùng ngày, tại Quảng Trị, Đoàn giám sát cũng khảo sát thực địa tại Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, góp phần xóa đói, giảm nghèo và Ứng phó với biến đổi khí hậu tại huyện Triệu Phong; Dự án thu gom và xử lý nước thải thành phố Đông Hà./. 

 
 
 

(Báo Đại biểu Nhân dân)