Thông cáo số 16 kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

13/11/2017

Thứ hai, ngày 13-11-2017, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp.

1. Quốc hội đã nghe:

- Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

- Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 1 về thông qua dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 gồm: tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.319.200 tỷ đồng; tổng số chi ngân sách nhà nước là 1.523.200 tỷ đồng; mức bội chi ngân sách nhà nước là 204.000 tỷ đồng (tương đương 3,7% GDP); tổng mức vay của ngân sách nhà nước, bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc của ngân sách nhà nước là 363.284 tỷ đồng. Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua toàn văn Nghị quyết gồm 4 điều và 6 Phụ lục.

2. Quốc hội thảo luận về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Trong quá trình thảo luận, có 18 lượt đại biểu thảo luận.

Các vị đại biểu Quốc hội đã phân tích làm rõ, bổ sung nhiều ý kiến, tập trung vào một số nội dung sau:

- Cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư; phạm vi, đối tượng bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện Dự án; chính sách cho các nhóm đối tượng bảo đảm người dân có đất thu hồi có đủ tiền để mua suất tái định cư; việc hỗ trợ để mua được diện tích tái định cư tối thiểu; cơ cấu diện tích đất thu hồi, nhất là đất ở;

- Diện tích, quy mô của hai khu tái định cư, nghĩa trang; diện tích các lô đất tái định cư, quy định rõ suất tái định cư tối thiểu phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của người có đất bị thu hồi; quy hoạch đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu tái định cư, bảo đảm người dân có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ;

- Về tổng mức đầu tư và cơ chế bố trí vốn; sự cần thiết xây dựng các cơ chế đặc thù của Dự án;

- Phương án quán lý và khai thác ngắn hạn quỹ đất đã giải phóng mặt bằng nhưng chưa xây dựng hạ tầng;

- Công tác đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, bảo đảm an sinh xã hội, sinh kế cho người có đất bị thu hồi; các giải pháp cụ thể về vấn đề giải quyết việc làm, ổn định đời sống nhân dân sau tái định cư, chú ý đến lao động nông nghiệp không còn đất để sản xuất;

- Về đánh giá tác động môi trường và hiệu quả kinh tế-xã hội, tài chính của Dự án…

Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể báo cáo, cung cấp thêm thông tin, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và dự án Luật An ninh mạng.

Thứ ba, ngày 14-11-2017, buổi sáng, Quốc hội nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; thảo luận ở tổ về dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 và thảo luận về chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

(Văn phòng Quốc hội)