Phiên họp toàn thể lần thứ 4 của Ủy ban Pháp luật

19/06/2017

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, chiều 19/6, tại phòng họp Tân Trào- Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã tiến hành Phiên họp toàn thể lần thứ 4 nhằm thảo luận, cho ý kiến về mức phạt tối đa trong lĩnh vực tín ngưỡng. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì Phiên họp.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định phát biểu tại Phiên họp toàn thể lần thứ 4

Tham dự Phiên họp còn có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân; các thành viên của Ủy ban Pháp luật; đại diện các bộ, cơ quan hữu quan.

Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Pháp luật được tổ chức nhằm nghiên cứu, xem xét và cho ý kiến vào Tờ trình của Chính phủ về mức phạt tối đa trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo trước khi được trình ra Phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Qua thảo luận tại Phiên họp, các thành viên Ủy ban Pháp luật cơ bản thống nhất cho rằng việc quy định mức phạt đối ta trong lĩnh vực tín ngưỡng là đúng quy định của pháp luật. Việc Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về nội dung này cũng là đúng thẩm quyền đã được quy định trong Luật Xử lý vi phạm hành chính. Bên cạnh đó, đa số các thành viên của Ủy ban cũng nhất trí với đề xuất của Chính phủ quy định mức phạt tối đa như đã thể hiện trong Tờ trình.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, trên cơ sở ý kiến các thành viên của Ủy ban và các đại biểu tham dự, Thường trực Ủy ban Pháp luật sẽ hoàn thiện Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật để gửi Ủy ban thường vụ Quốc hội theo quy định

Tin và ảnh: Quang Minh