Bế mạc Phiên họp thứ 10 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV

17/05/2017

Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, chiều 17/5, tại Phòng họp Tân Trào- Nhà Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 10 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã hoàn thành nhiều nội dung làm việc, trong đó cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XIV và xem xét một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu bế mạc phiên họp, thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban thường vụ Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội nhằm hoàn chỉnh các tờ trình, báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017; Báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2 của Quốc hội; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam-Lào; việc phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13; dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015; việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành... Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị sau khi tiếp thu, hoàn chỉnh, các tài liệu cần được gửi tới các vị đại biểu Quốc hội trước ngày khai mạc Kỳ họp thứ 3.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 10       Ảnh: Trọng Đức

Thứ hai, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng thư ký Quốc hội tiếp thu các ý kiến phát biểu tại phiên họp và gửi xin ý kiến Đảng Đoàn Quốc hội, Ban Cán sự Đảng Chính phủ để hoàn chỉnh Báo cáo giải trình, tiếp thu Dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Phiên họp trù bị. Đồng thời, đề nghị Tổng thư ký Quốc hội chủ động theo dõi, đôn đốc để phối hợp với các cơ quan hữu quan nhằm đảm bảo việc cung cấp tài liệu được chu đáo, kịp thời.

Thứ ba, trong công tác nhân sự, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ban Công tác đại biểu đã thực hiện xong các kết luận của Ủy ban thường vụ Quốc hội thể hiện bằng Nghị quyết cho thôi nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Võ Kim Cự, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh; Nghị quyết về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Thiện Nhân từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh đến Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Đinh La Thăng từ Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa.

Thứ tư, trên cơ sở Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính- Ngân sách, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nhất trí về sự cần thiết việc Chính phủ cần ban hành một Nghị định quy định một số cơ chế, chính sách, tài chính- ngân sách đặc thù đối với thành phố Hải Phòng, do đó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp thu ý kiến của Ủy ban thường vụ Quốc hội để hoàn chỉnh và ban hành Nghị định trong thời gian sớm nhất.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Tổng thư ký Quốc hội căn cứ vào kết luận này, thông báo kết quả Phiên họp thứ 10 của Ủy ban thường vụ Quốc hội đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân để triển khai thực hiện.

+ Trước đó, tại Phòng họp Tân Trào- Nhà Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Quang Minh

Các bài viết khác