Tiểu sử tóm tắt Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun

20/04/2017

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 26/4/2017. Tiểu sử tóm tắt Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun như sau:

Ngài Chung Sye-kyun

Chủ tịch Quốc hội khóa 20 Quốc hội Hàn Quốc

 

Thông tin cá nhân

Ngày sinh: 26 tháng 9 năm 1950

Nơi ứng cử: Jongno-gu, Hàn Quốc

Trình độ học vấn

Từ tháng 3/2000 - 2/2004

Tiến sỹ Quản trị kinh doanh, trường Đại học Kyung Hee, Seoul

Từ tháng 8/1988 - 4/1990

Thạc sỹ, trường Đại học Pepperdine, California

Từ tháng 3/1971 - 2/1975

Cử nhân Luật, trường Đại học Hàn Quốc, Seoul

Quá trình công tác

Từ tháng 6/2016 – nay Chủ tịch Quốc hội khóa 20 Quốc hội Hàn Quốc
Từ 1996 – nay Nghị sỹ Quốc hội các khóa từ 15 – 20
Từ tháng 6/2014 – 5/2016 Ủy viên Ủy ban Đối ngoại và Thống nhất đất nước của Quốc hội
Từ tháng 12/2013 – 2/2014 Chủ nhiệm Ủy ban đặc biệt về Cải cách Cơ quan tình báo Quốc gia (NIS)
Từ tháng 3/2013 – 6/2014 Ủy viên Ủy ban Giáo dục, Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Quốc hội
Từ tháng 6/2012 – 3/2013 Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Phát thanh truyền hình và Truyền thông của Quốc hội
Từ tháng 7/2008 – 7/2010 Chủ tịch Đảng Dân chủ
Từ tháng 2/2007 – 8/2007 Chủ tịch Đảng Uri
Từ tháng 2/2006 – 1/2007 Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng
Từ tháng 10/2005 – 1/2006 Chủ tịch/Lãnh đạo Đảng Uri
Từ tháng 7/2004 – 1/2006 Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ về Chống tham nhũng của Quốc hội
Từ tháng 7/2004 – 1/2005 Chủ nhiệm Ủy ban đặc biệt về Ngân sách – Tài khoản công của Quốc hội
Từ tháng 1/1998 – 7/1999 Chủ nhiệm/Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường trực Ủy ban 3 bên Hàn Quốc (KTC) khóa 1, khóa 2
Từ năm 1978 – 1/1995 Công tác tại Tập đoàn Ssangyong
Năm 1973 Chủ tịch Liên minh Sinh viên Đại học Hàn Quốc
Các bài viết khác