Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matvienko

15/02/2017

Theo Thông cáo của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội khóa XIV, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Liên bang (Thượng viện), Quốc hội Liên bang, Liên bang Nga do Bà Valentina Ivanovna Matvienko, Chủ tịch Hội đồng Liên bang dẫn đầu sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 02 năm 2017. Tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Ivanovna Matvienko như sau:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG LIÊN BANG NGA VALENTINA IVANOVNA MATVIENKO

  • Sinh ngày 07 tháng 4 năm 1949

Trình độ học vấn:

Năm 1972 Tốt nghiệp Đại học Hóa-Dược Lê-nin-gờ-rát.
Năm 1985 Tốt nghiệp Học viện Khoa học xã hội trực thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Liên xô.

Quá trình công tác:

Năm 1984 - năm 1986 Công tác tại Quận ủy Cra-xnô-gờ-va-rờ-dây-xki, thành phố Lê-nin-gờ-rát.
Năm 1986 - năm 1989 Phó Chủ tịch Ban chấp hành Xô viết Lê-nin-gờ-rát.
Năm 1989 Được bầu làm Đại biểu Xô viết Tối cao Liên Xô. Phụ trách Ủy ban về các vấn đề phụ nữ, bảo vệ gia đình, bà mẹ và trẻ em của Xô viết Tối cao Liên Xô.
Năm 1991 - năm 1998 Công tác trong ngành ngoại giao. Là Đại sứ Liên Xô và Nga tại Cộng hòa Man-ta (1991-1994); Vụ trưởng Vụ quan hệ với các chủ thể Liên bang, Quốc hội và các tổ chức chính trị- xã hội, Bộ Ngoại giao Nga (1995-1997); Đại sứ Nga tại Hy Lạp (1997-1998). Có hàm ngoại giao Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền.
Năm 1998 - năm 2003 Phó Thủ tướng Liên bang Nga phụ trách các vấn đề xã hội.
Năm 2003 - năm 2011 Năm 2003 được bổ nhiệm làm Đại diện toàn quyền Tổng thống Nga tại Đại khu liên bang Tây Bắc, sau đó được bầu là Thống đốc Xanh Pê-téc-bua.
Năm 31/8/2011 Được bổ nhiệm là đại biểu Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Quốc hội Nga với tư cách là đại diện cơ quan hành pháp của Xanh Pê-téc-bua.
Năm 21/9/2011 - nay Được bầu là Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Quốc hội Nga. Năm 2014 được bầu lại.

* Bà Valentina Ivanovna Matvienko đã từng thăm Việt Nam vào năm 2005 với tư cách Thống đốc Xanh Pê-téc-bua và vào năm 2012- trên cương vị Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Nga.

Các bài viết khác